KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ ÜNİVERSİTE ONAYLI

19 Eğitim Seti

KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ ÜNİVERSİTE ONAYLI Eğitim Setleri

19 Eğitim Seti

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim, işletmelerin personel ya da insan kaynakları yönetimi departmanlarında çalışan veya bu alanda kariyer hedefleyen bireylere yönelik olarak düzenlenmektedir.
 
EĞİTİMİN FAYDASI: 
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, işletmelerin personel ya da insan kaynakları bölümlerinde çalışma ve ilgili süreçlerde görev alma imkanı bulabilmektedir.


 

SATIŞ VE PAZARLAMA

EĞİTİMİN AMACI 
Bu eğitim, işletmelerin satış ve pazarlama ekiplerinde satış temsilcisi veya danışmanı olarak görev alan ya da bu alanda kariyer hedefleyenlerin bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmektedir.
 
BU EĞİTİMİN FAYDASI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, işletmelerin ilgili pozisyonlarında satış temsilcisi ya da danışmanı olarak çalışma imkanı bulabilmektedir.

ETKİLİ İLETİŞİM BEDEN DİLİ

EĞİTİMİN AMACI: 
Eğitimini gördüğünüz alanda bilgilerinizi sağlamlaştırıp, sahip olduğunuz donanımı ispatlamanın ve yeni tecrübeler edinmenin en güzel yollarından bir olan sertifika programı pek çok alandan kişiye hitap etmektedir.
 
EĞİTİMİN FAYDASI:
Katılımcının eğitim gördüğü alandaki bilgilerine katkıda bulunacağı için, katılımcının uzman olduğu alanda, yani mesleki anlamda kendine olan güvenini artırır. Çalışacağınız alanda ön plana çıkmanızı sağlar. Sektörünüzde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. 

MOTİVASYON VE STRES YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile günlük hayatta birlikte yaşamayı öğrenmek gereken stres kavramı ile ilgili tüm ekibin bilgi sahibi olması ve geniş anlamıyla performanslarının olumsuz etkilenmesini önlemek için pratik teknikler öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Bu program ile stresi tanımlayabilecek ve stres sinyallerini fark edebilecek, yaşamınızdaki stresi kontrol altına alabilmek için kişisel potansiyelinizi kavrayacak yöntemler ve hemen uygulayabileceğiniz bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Bireysel motivasyonlarını arttırarak çevreleriyle olumlu iletişim sağlamalarına ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkıda bulunmalarına  yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, liderlik özelliklerini geliştirmek isteyen tüm bireyler, yönetici adayları ve yönetici asistanları için düzenlenmektedir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Eğitim sonunda bireyler stres ve kriz yönetimi, çatışma yönetimi, ekip çalışması, etkin iletişim ve raporlama konularında bilgi sahibi olmaktadır.

ZAMAN YÖNETİMİ

 

EĞİTİMİN AMACI:
Zaman yönetimi, zaman denilen kaynağı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için etkin şekilde kullanmaktır. Bu programda, yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek için zamandan daha iyi yararlanmanın yöntemlerini keşfedecek, böylelikle zamanın yetişmemesinden kaynaklanan stresimizi optimal düzeye çekebileceğiz.


 

TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM VE SATIŞ

EĞİTİMİN AMACI:
Telefonda hizmet sunanların karşılarındaki kişilere güven vermelerini doğru kişilere ulaşarak ön yargısız olarak onları dinlemelerini müşteriye uygun çözümler bulmalarını itirazlarla ve zor müşteriler ile başa çıkmalarını ve insanları telefonda satış için ikna edebilmelerini sağlayan teknikleri öğretmektir.

KURUMSAL İLETİŞİM UZMANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:
Kişisel iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra iletişim türleri, iletişim prensipleri, iletişim engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişim ile kişisel ve kurumsal imajın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde hayati öneme sahip olan kurumsal iletişimin etkisi bu programda ele alınmaktadır. Ayrıca örgütsel iletişimin, kurumsal kültür, yönetsel süreçler, liderlik tarzları, çatışma yönetimi stratejileri ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile ilişkilendirilmesi programın temel amaçlarındandır. Böylelikle günümüzün temel işletme kavramları ile iletişim kavramının ilişkisi noktasında katılımcılara yetkinleştirici bilgiler sunulması planlanmaktadır.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, kamu kurumlarında ya da özel işletmelerde yöneticileri asiste etme, ofis çalışmalarına katkı sağlama ve büro yönetimi faaliyetlerini koordine etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi yetiştirilmesine yönelik düzenlenmektedir.

ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Ülkemizde artık sadece alınan puanlar ile kamu kurumuna veya özel şirketlere işe elaman alımları yapılmamaktadır. Bunun yanında  mülakat(Sözlü Sınav) puanları da dikkate alınmaktadır. Çok iyi Kpss, Ales, Kpds puanları almak işe girmek için yeterli olmamaktadır. Öğretmen alımları, polis alımları, asker alımları ve son olarak genel devlet memurluğuna personel alımında da mülakat yapılmaktadır. Kısa sürede hayatınızı değiştirecek davranışlarına hakim olmak ve bu süreci iyi geçirmek için bu eğitim programı hazırlanmıştır. Bireylere bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiği, hangi iletişim dilini kullanması gerektiği, ne şekilde oturması gerektiği, beden dilini, jest ve mimiklerini nasıl kullanması gerektiği, sorular karşısında nasıl bir tavır takınması gerektiği anlatılacak ve bu süreçte bastıran psikolojik kaygıyı  nasıl alt edeceği anlatılacaktır.

ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI

EĞİTİM AMACI:
Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

EĞİTİMİN AMACI:
Başta eğitimciler, eğitmen adayları, liderler, yöneticiler için gerekli olan "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi" ile katılımcıların; hitabet, telaffuz, vurgu, ses ve nefes kontrolü, sahne kullanımı gibi konularda, uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.

MARKA YÖNETİMİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMACI:
Günümüzde Marka; işten işe, işten tüketiciye, kişiden kişiye olmak üzere çok değişik boyutlarda ve şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sıradışı, kazanan, yaratıcı marka  için sadece ürüne odaklanmak yeterli olmamakta, doğru ve anlamlı marka stratejileri geliştirerek sosyal ve kültürel değişime ayak uydurmak gerekmektedir.

FİNANS YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu dersin amacı; öğrencilere  finansal yönetimle ilgili kavramlar ve ilkeler konusunda bilgiler vererek, işletmeye değer yaratacak finansal kararlar alma ve karşılaşılacak finansal sorunlara uygun çözümler getirme becerileri  kazandırmaktır.

SATINALMA UZMANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:
Küresel rekabet ortamında satınalma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerin bulunması, onlarla olan ilişkilerin yönetilmesi, pazarlık süreçleri, tedarikçi ilişkileri, satınalmada pazar araştırması gibi bir dizi faaliyetin bu eğitimle öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitimi ile Satınalma mesleğini icra eden kişilerin bilgilerinin güncellenmesi, satınalma hakkındaki yeni teknik ve yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

PROJE YAZMA VE YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmak için proje hazırlamak, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlık, SANTEZ, Üniversite BAP, DPT ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlara ya da iç kaynaklara dayalı proje yazmak ve proje uzmanlığı sertifikasına (PUS) sahip olmak isteyen adaylara yönelik düzenlenmektedir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ

EĞİTİMİN AMACI:
Müşteri hizmetleri alanında çalışmak isteyenlere müşteri hizmetleri temsilcisinin sahip olması gereken yetkinliklerini kazandırmak ve müşteri hizmetleri temsilcisinin görevlerini yerine getirmek için gerek olan bilgi ve donananımı edindirmek amaçlanmaktadır.

TOPLANTI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitimimizde amaçlanan; verimli ve etkili toplantılar yapabilmek için gerekli ortamı ve aynı zamanda düzeni oluşturmak, toplantı akışını olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş ederek, verimliliği artıracak ipuçlarını katılımcılar ile paylaşmaktır.

Şimdi eğitim satın almak ve sınırsız erişim için, hemen üye ol!

ÜYE OL
  • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
    Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
  • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
    Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu