KURUMSAL EĞİTİMLER

20 Eğitim Seti

KURUMSAL EĞİTİMLER Eğitim Setleri

20 Eğitim Seti

BİLİNÇALTI PAZARLAMA

EĞİTİMİN AMACI:
Beynin ikna yapılarını ve bilinçaltı kontrolünün uygulanma alanlarının neler olduğunu göstermek, hayatımızı nasıl etkisi altına aldığını anlatmaktır. Ayrıca pazarlama yapılarında geçmişten günümüze uygulanan bu metodun yapısal, örgütsel çevresini aktararak, mevcut durumdan haberdar etmektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Bilinçaltını kullanarak pazarlama stratejileri oluşturmayı sağlayabileceğiz. Beynin iknasının hangi yöntemlerle olduğunu aktarabileceğiz. Bilimsel çalışma ve deneylerin pazarlama stratejilerinde ve medyada nasıl kullanıldığını öğrenebileceğiz. Tüketici davranışlarına farklı bir bakış açısı ile bakabileceğiz.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çatışmacı durumlarını etkin bir şekilde yöneterek uzlaşmaya çevrilebilecek bir iletişim dili geliştirmeyi, proaktif davranmayı, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmeyi ve çatışmaların hangi yöntemler kullanarak çözümlenebileceğini aktarmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Etkin iletişim yollarını deneyimleyeceksiniz. Zor insanlarla başa çıkma konusunda deneyim kazanacaksınız. Öfke ve kızgınlığınızın nedenlerinin farkına vararak daha kolay çözümleyebileceksiniz.
Çatışma stratejisi kullanarak olaylara farklı bakış açısından yaklaşabilmeyi deneyimleyeceksiniz. Değerler sisteminizin farkına vararak yaşamınızın devamında farklılıkları daha kolay anlayabileceksiniz. Bazı dinamiklerin farkına vararak zihninizin hızlı ve kolay çözüm bulabileceğini deneyimleyeceksiniz. Proaktif yaklaşımı öğrenerek tüm yaşamınızı kolaylaştırmak ve daha üretken olmak adına kullanabileceksiniz.

DUYGUSAL ZEKA

EĞİTİMİN AMACI:
Gerek iş, gerekse özel yaşamda duygusal zekanın kazanımlarını öğrenmek, duyguları anlama ve anlamlandırabilmek, kendinizi keşfetmek ve duygusal zeka yetkinliklerinizi güçlendirerek güçlü bir yaşam inşa edebilmek.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Duygularınızın farkına varacaksınız. Duygularınızı yöneterek ilişkileri de yönetebileceksiniz. Otokontrol, mantık, analiz ve doğru karar sürecinde ciddi bir farkındalık yaşayacaksınız.
Değişime kolay uyum sağlar hale gelebileceksiniz. Kendinizi doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bir şekilde ifade edebileceksiniz.
Proaktif bir yaşama adım atacaksınız. Duygusal zekanın özelliklerinin farkına vardıkça kendinizde bu özellikleri geliştirebileceğiniz öğrenme alanları yaratabileceksiniz.

İKİLİ İLİŞKİLER

EĞİTİMİN AMACI:
Dünyanın neresinde olursak olalım, kaçınılmaz olan, sürekli bir insan veya insanlar ile birlikte olacağımız, onlarla birlikte yaşayacağımız gerçeğidir. İşte bu eğitimde bu kaçınılmaz birlikteliğin esaslarını, olmazsa olmaz şartlarını, ilişkilerin sağlam temellere oturtulabilmesi için yapılması gerekenleri öğreneceksiniz. Bir ikili ilişkide mutlaka yer alması gereken etkinlikler ve bu etkinliklerin daha verimli bir şekilde kullanılabilesi için yapılması gerekenler paylaşılacak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İkili ilişkilerde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususları deneyimleyecek, örnek vakalarla anlatılanlar pekiştirilecek,bu vakalar bazı ilginç videolarla işler hale getirileceksiniz.  Ayrıca iş yaşamında da belki de en önemli yere sahip olan ikili ilişkiler, ast-üst ilişkileri ve yönetimle ilişkiler bölümleri hakkında paylaşımlarla farkındalık yakalayacaksınız.

İKNA VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Sizlere hayatın içinde istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak beceriler kazandırmaktır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Hayatın her alanında dinamik bir müzakereyi yürütmenin ve bu yolla daha da başarılı olmanın yollarını, çatışma önlenmesini, kontrolümüz dışı gelişen her çeşit gizli gündemi tespit ile buna karşı koyabilmeyi öğrenmiş olacaksınız.
Ayrıca rakibin / muhatabın oyun planını, kişisel ya da kurumsal stratejisini tanıma tekniklerini, süreçte karşılaşılacak problemleri hızlı analiz etme ve çözme başarısını, her tip itiraza karşı müzakerede gücü elinizde tutabilmeyi, ikna sayesinde kontrollü taviz yönetiminin teorik ve metodik bilgisini hayatınıza uygulamayı öğreneceksiniz.

GÜÇLÜ İLETİŞİM

EĞİTİMİN AMACI:
Çalışanların ve yöneticilerin birbirlerini daha yakından tanımasını ve doğru anlamasını sağlamak ayrıca kendi aralarında daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunarak, iletişimdeki olası çatışmaları önlemek, dolayısıyla kurum içi verimi arttırmaktır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Öncelikle kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız. İletişim tarzınızla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. İletişimdeki güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varmış olacaksınız. Olası iletişim kaynaklı çatışmaların önüne geçebileceksiniz. İletişim eksikliğinden kaynaklı aksaklıkların, alınganlıkların ve kırgınlıkların önüne geçebilme şansınız olacak. Çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle nasıl iletişim kurmanız gerektiğini daha kapsamlı göreceksiniz. 
Kurum içi kişilerle olan iletişiminizde yapmanız ve yapmamanız gerekenleri öğrenmiş olacaksınız. Çalışanların birbirlerinin iletişim tarzını öğrenmeleri, birbirlerini daha iyi tanımalarını, daha iyi anlamalarını ve aralarında daha güçlü iletişim kurmalarını sağlayacak. Yöneticiler, astlarıyla olan iletişiminde zamandan kazanarak daha kestirme yollardan sonuca ulaşabilecek. Astlar, yöneticileriyle olan iletişimlerinde daha etkili ve güçlü olabilecek. Bu sayede kurum içi verimliliği arttırmış olacaksınız.

İNOVASYON

EĞİTİMİN AMACI:
Yönetici seviyesindeki çalışanların; inovasyonun strateji, boyut ve değişim sürecinin gerçekleştirilmesi konusundaki farkındalıklarının sağlanması, ayrıca personelin öngörülen inovasyonla uyumu, lider ve yöneticilerin çeşitli aşamaların basamaklarını görmeleri ve kendi yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İnovatif, diğer bir deyişle yenilikçi bir çalışan olabilmek adına geliştirilmesi gereken düşünce yapısının, ayrıca inovasyonu yaşamın her alanına yaymak adına yapılması gereken faaliyetlerin, ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması adına alınması gereken yolların öğrenileceği bir birliktelik olacaktır.

KİŞİLİK ENVANTERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Sistemin bireyle ilgili vermiş olduğu grafikleri okumayı öğrenerek, yazılı raporların dışında yorumsal güç elde etmektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Kişilik ve davranış oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Thomas Kişilik Envateri’ni daha verimli ve etkin kullanacaksınız. Kişileri tanıma yönünden zaman ve pratiklik kazanacaksınız. Yazılı raporlardaki bilgilerin tamamını grafiklerde yorumsal olarak görebileceksiniz.
Görev Analizi çalışması ile maliyet yapmadan birey - görev uyumunu görebileceksiniz. Aday seçiminde yanlışlıkların maliyetini azaltmış olacaksınız. Kurum içi görev kargaşasını minimize etmiş olacaksınız Kişiliğin bir alt boyutu olan davranışlar hakkında bilgi sahibi olunca kendinize ve etrafınızdaki insanlara olan bakış açınızı değiştireceksiniz. Her davranış faktörüne özel edineceğiniz genel bilgiler ve belirli beden dili bilgisi sayesinde insanları (çevrenizdekileri, çalışanlarınızı) anlama ve tanıma beceriniz artacak.

KOÇLUK BECERİLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim modülünde firmanın katılımcı olarak belirlediği tüm beyaz yakalı personel ve yöneticiler, iş yerinde ve sosyal yaşamlarında tüm dünyada hızla yayılan koçluğun ve koçluk becerilerinin neler olduklarını ve onları doğru kullanabilme becerilerini öğrenir, konu hakkında yeni duyacağı bilgileri dağarcığına ekler. Aynı zamanda koçluğun ne olup olmadığını ve hareket alanlarını öğrenir, ayrıca iş yaşamından başlayıp hayata yayarak kullanmaya başlar.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Günümüzde insanların en çok yaşamaya çalıştıkları değer huzur. Çoğu insan farkında olmasa da huzuru yakalamaya çalışıyor hayatlarında. Mutlu olmak, yaşamlarını anlamlandırmak hatta kendilerini daha iyi tanımak için çeşitli yollar deniyorlar. İşte bu yollardan son zamanlarda en çok tercih edileni koçluk desteği almak. Bu eğitimde koçluk mesleğinde profesyonel koçların fayda sağlamak adına kullandığı araçlardan bazılarını tanıyacak ve örneklendireceksiniz.

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayarak, müşterilerinize sağladığınız hizmetten memnun kalınmasını sağlamaktır. Ayrıca müşterilerinizin itiraz noktalarını keşfederek alternatif süreçler oluşturabilmenize yardımcı olabilmektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İkna taktik ve tekniklerine sahip olabileceksiniz. Değişen müşteri yapısına kısa sürede uyum sağlayabileceksiniz. Tüketici davranışlarını analiz etmeyi öğreneceksiniz. Şikayet yönetimini daha doğru uygulayabileceksiniz.
Ayrıca, gerçek itiraz ile hayali itirazı ayırt ederek, müşteri profilini anlama ihtimalinizi yükseltebileceksiniz. Bunun yanında müşteri profili hakkında edineceğiniz bilgiler ile daha pratik ve daha etkin olmanızı sağlayabileceksiniz.

ÖFKE KONTROLÜ

EĞİTİMİN AMACI:
Katılımcıların öfkelenmelerine yol açan süreçleri fark etmelerini sağlamak. Kendi davranışlarını ve bilişsel süreçlerini izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırmak. Öfke kontrolü ile ilgili teknikleri öğrenmek. Öfke duygusunun ifadesinde ve kontrolünde davranış değişimini hedefleyen öfke kontrol programı ile bu değişim sürecinde, hem kişilerin kendi kişisel özelliklerini, hem çevresel özellikleri fark edip, kendilerini kontrol konusunda teknik donanım kazanmalarını sağlamak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Öfkenin doğal olduğunu kabul edeceksiniz, öfkenizi tanıyacaksınız, öfkenin nedenini anlayabileceksiniz, düşüncelerin farkına varacaksınız, öfke üzerinde kontrol kazanacaksınız.

ÖZGÜVEN VE CESARET

EĞİTİMİN AMACI:
Cesaret ve kendine güven duygusunu tanımak, bu iki duygunun güçlü bağını farketmektir. Ayrıca kendine güven duygusu ile cesaret duygusunun nasıl geliştirileceğini ögrenmeyi amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Katılımcılar kendilerini daha iyi tanıyacak, evet - hayır demeyi öğrenecek, bireyin gerek kendi nezdinde ve gerekse iş çevresinde saygıyla kabul gören bir tarza ulaşacak, özgüvenini artırarak özel ve iş hayatında başarı kazanacak, profesyonelliğini artıracak temel konular, yaklaşım ve davranışlar hakkında verilen bilgilerle farkındalık kazanmaları sağlanacaktır.

PERFORMANS YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
İnsan kaynakları yönetim sisteminin içerisinde ivmesi güçlü olan performans yönetim sistemini açıklamak, performans yönetim sistemlerini çalışmak, performansın başarıya etkisini somut olarak gözlemlemek, verimli çalışma prensibini performansa yansıtabilmek ve karlılığa katkı sağlamak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İnsan kaynaklarının tüm süreçlerini sistem dahilinde algılayabileceksiniz. Performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Performans yönetim sistemlerini tümünü ve aralarında ki farkı çalışacaksınız.
Performans yönetiminin çalışanlarınıza olan etkisini anlayacaksınız. Performansı doğru ve şirketinize uygun yöntemlerle yöneterek somut sonuçlar elde edeceksiniz.
Doğru performans yönetiminin doğru eğitim ve kariyer planı yapabilmedeki etkisini anlayabileceksiniz.

PLANLAMA

EĞİTİMİN AMACI:
Planlamanın tanımı, boyutları, işlevleri ve nasıl yapılacağı konularında ortaya konulacak tüm bilgi ve tecrübeler katılımcılarla paylaşılacak olup, katılımcılara uzakta görünen hedefe varmanın ilk olmazsa olmazının neredeyse kusursuz bir planlamadan geçtiği, planlamaya ayrılacak zamana asla acınmaması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılarak farkındalık yaratmak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Katılımcılar planlamanın nasıl yapıldığını, ne zaman revize edilmesi gerektiğini, planlamanın somut getirilerini, ve gelişme yolundaki önemi konusunda bilgilendirilecektir.

SATIŞ

EĞİTİMİN AMACI:
Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Ayrıca karşınızdaki olası müşteri profilini tahmin etme gücünüzü arttırarak sunumunuzu ona göre şekillendirmeyi sağlamak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Öncelikle kişiliğimizi oluşturan davranışlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Kendinizi çok daha doğru ve detaylı tanıma şansınız olacak. Bu sayede satış tarzınızı öğrenmiş olacaksınız. Satış alanındaki güçlü ve limitli yanlarınızı tüm detaylarıyla görebileceksiniz. Satışın hangi aşamalarında kendinizi geliştirmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.
Sizde yaratmayı düşündüğümüz farkındalık sayesinde satışta ekstra motivasyona sahip olabileceksiniz. Edineceğiniz bilgilerle müşterinin olası profilini anlama ihtimaliniz yükselecek. Farklı müşteri profillerine neden farklı sunum yapma gereğini biliyor olacaksınız. Müşteri tipleriyle ilgili edineceğiniz bilgilerle, karşı tarafa nasıl sunum yapmanız gerektiğini bilecek ve etkin, pratik ve nokta atışı satış yapma ihtimaliniz artacak.
Yapılacak canlı uygulamalarla, hangi müşteri profili ne tarz satışçıdan hizmet almaya daha yatkındır sorusunun cevabını bulacaksınız. Satışın aslında bir iş değil, bir oyun olduğunu ve oyunun kurallarını sizin de belirleyebileceğinizi göreceksiniz.

SUNUM TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
İş yaşamınızda etkili sunum gerçekleştirmenizi, sunum dilinin ve tekniklerinin nasıl kullanılacağını, çalışacağınız konunun en etkili şekilde katılımcılara aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır.,
 
EĞİTİMİN FAYDASI:
Etkili sunumun nasıl hazırlanacağını öğreneceksiniz. Sunum öncesi hazırlık ile ilgili detayları öğrenerek sunumunuzu güçlendirebileceksiniz. Paylaşmak istediğiniz konuyu katılımcılarınıza onların algı sistemlerini tanıyarak aktarabileceksiniz.
Renkli, etkili, planlı ve eğlenerek öğrenme prensibi ile keyifli sunumlar hazırlayabileceksiniz. Sahne korkunuzu ortadan kaldıracaksınız. Sunum hazırlarken hangi kaynakların ne şekilde kullanılacağı ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.
Sahnede özgüveninizi sergileyebilecek ve iyi işlere imza atabileceksiniz.

STRATEJİK DÜŞÜNME

EĞİTİMİN AMACI:
İş yerinde ve sosyal yaşamlarında çalışanların; şirketlerinin analizini yaparak, vizyoner bakış açısını öğrenebilmeleri ve bu çerçevede strateji geliştirebilmelerini sağlamaktır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Strateji geliştirme ve uygulama yapma etkisine sahip olacak, çalıştığınız kurumun vizyonuna katkıda bulunacak ve ayrıca vizyonu şekillendirebilecek gelişmeler gösterebileceksiniz.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

EĞİTİMİN AMACI:
Özellikle son 10 yıldır çok duymaya başladığımız stres temelli bu sorun hakkında katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve yaşanacak iş streslerinin tükenmişlik sendromuna dönüşmesinin başlıca sebepleri hakkında bilgi sahibi olmak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Tükenmişlik sendromu hakkında bilgilenecek, stresin son aşaması olarak kabul edilen bu sendromun insana etkileri ve insandan kopardıkları hakkında fikir sahibi olacaksınız. 
Tehlike çanlarının çalma noktasını fark etme ve ne zaman böyle bir durumla karşılaşılabileceği ve ayrıca olası bir karşılaşma esnasında bu krizi yönetme yollarını öğreneceksiniz.

VERİMLİLİK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Verimlilik, günlük hayatımızda da çokça kullandığımız bu kavram, işletmelerin tüm fonksiyonlarını kapsar. İşletmelerin verimlilik düzeyi; uygulanan yönetim tekniklerinden, organizasyon yapısından, işgücünün niteliğinden, kurum kültürü gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. 
Bu eğitim ile amaçlanan katılımcılara, işletmelerinde verimlilik arttırıcı teknikler hakkında temel bilgilendirme yapmak, var olan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için firmalara yol göstermektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Gerek normal çalışma şartlarında gerekse olası kriz dönemlerinde, işletmelerin geleceği doğru planlaması ve eldeki kaynakları optimum şartlarda kullanabilmesi için bu eğitimle birlikte paylaşılacak verimlilik yönetimi esaslarıyla birlikte daha planlı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak mümkün olacak.

YARATICILIK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Yaratıcılığın kimyasını anlamak, yaratıcılığın yaşama kattıklarını ve oluşan farkı deneyimlemek, farklı şeyler düşünerek zihnin yaratıcı düşünce prensibine geçmesini sağlamak, bilgiyi farklı yönleriyle kullanmak ve ihtiyaca cevap verebilir hale getirmek.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Özgür düşünebilmeyi öğreneceksiniz. Yaratıcı taraflarınızı keşfedeceksiniz. Yüksek üretim gücüne sahip olacaksınız. 
Yaratıcı düşünme prensiplerine zihninizi alıştırarak fark yaratan işlere imza atabileceksiniz. Size uygun yaratıcı faaliyetleri keşfederek yaratıcılığınızı üretime çevirebileceksiniz. Yaratıcı zihnin konforunu, eğlenceli ve keyifli halini yaşayacak, sıkıldığınız işlerden zevk alabileceksiniz. 
Mesleğinizde yaratıcılığı kullanarak kariyerinizde başarıyı yakalayabileceksiniz. Yaratıcılığın kendinizi keşfetmeniz noktasında size nasıl eşlik edeceğini deneyimleyeceksiniz.

Şimdi eğitim satın almak ve sınırsız erişim için, hemen üye ol!

ÜYE OL
  • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
    Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
  • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
    Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu