Bu Kurs Hakkında

EĞİTİMİN AMACI:

Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyarak kullanabilme,

İşletim Sistemine hakim olabilme,

Editör programlarını kullanabilme,

Bellek Hizmet Programını tanıyıp kullanabilme

Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olabilme,

En az iki programlama dilini kullanabilme,

Analizi yapılmış problemler için program hazırlayabilme,

Probleme yönelik kütük yapılarını hazırlayabilme,

Yazılmış programları geliştirebilme.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa en az lise veya dengi mezunu olan kişiler katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Haftalık; en az 6 saat

Toplam; en az 400 saatten oluşmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Kamu ve Özel Sektör, Bilişim Teknolojileri Firmaları, Yazılım Firmaları

EĞİTİM İÇERİĞİ:

ÜNİTE 1 – BİLGİSAYARA GİRİŞ

·            Bilgisayara Giriş Ünitesinde Geçen Kavramlar Bilgisi

 a) Yazılım, Donanım bunları oluşturan alt birimler, bilgi, kayıt, dosya, bellek, çevre birimleri, bellek ölçüm birimleri, sayı sistemleri ifadelerinin derste geçen anlamıyla yazma, söyleme.

 b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip, işaretleme.

·            Bilgisayar Giriş Ünitesinde Geçen Tarihi Olgular Bilgisi

 a) Bilgisayarın ilk kullanım alanlarını yazma, söyleme

 b) Tarihi olguyla ilgili verilen bir önermenin doğru ya da yanlış olduğunu yazma, söyleme

 c) Zamanı belirtilen tarihi olguyu bir dizi olgu arasından seçip, işaretleme

 d) Verilen tarihi bir olgunun geçtiği zamanı bir dizi seçenek arasından seçip, işaretleme

 e) Bilgisayarın tarihi gelişimindeki etkili kişileri yazma, söyleme.

 f) Bilgisayarın tarihi gelişimindeki evreleri listeleme.

·            Bilgisayarın Genel Yapısını Tanıyabilme

 a) Basit anlamda bilginin bilgisayarda nasıl işlediğini yazma, söyleme.

 b)  Bilgisayarın kaç bölümden meydana geldiğini yazma, söyleme

 c) Bilgisayarın bölümlerinin işlevlerini yazma, söyleme.

 d) Bilgisayarın çevre birimlerini tanıyarak işlevlerini yazma, söyleme

 e) Merkezi işlem birimlerinin işlevlerini yazma, söyleme.

ÜNİTE 2 – İŞLETİM SİSTEMİ

·            İşletim Sistemi Ünitesinde Geçen Kavramlar Bilgisi

 a) Verilen kavramların tanımlarını yazma, söyleme.

 b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip, işaretleme

·            Klavyeyi Tanıyarak İstenilen Biçimde Kullanabilme

 a) Klavyedeki tuşların ne işe yaradığını (işlevlerini) bilme

 b) Bilgisayarın açılışını kurallara uygun biçimde yapma

 c) Bilgisayar birimlerinin bağlanış biçimlerini istenildiği şekilde yapma.

 d) Verilen bir dizi işlemin hangi tuşa ait olduğunu seçenekler arasından seçip, işaretleme

·            İşletim Sistemleri Temel Mantığını Kavrayabilme

 a) İşletim sistemi komutlarının ne işe yaradığını yazma, söyleme

 b) İşletim sistemi komutlarını gruplayabilme.

·            İşletim Sistemini Etkili Biçimde Kullanabilme

 a) İşletim sisteminde kopyalama işlemini istenilen biçimde yapma

 b) İşletim sisteminde yedekleme işlemini istenilen biçimde yapma

 c) İşletim sisteminde yan bellek hazırlamayı (formatlamayı) istenilen biçimde yapma

ÜNİTE 3 – SİSTEM HİZMET PROGRAMLARI: EDİTÖR PROGRAM, BELLEK HİZMET PROGRAMI, BİR TABLO – GRAFİK YA DA VERİ TABANI PAKET PROGRAMI

·            Editör Programlarını İstenilen Ölçütlere Uygun Biçimde Kullanabilme

 a) Bilgisayarda verilen bir metni yazma

 b) Bilgisayarda verilen bir metni düzenleme

 c) Birden fazla metni birleştirme veya bir metni parçalara ayırma.

 d) Yazıcı üniteden çıktı alma.

·            Bellek Hizmet Programını Tanıyıp Etkili Biçimde Kullanabilme

 a) Bellek üzerinde arama yapma

 b) Bellek üzerinde değiştirme yapma

 c) Bellek üzerinde kurtarma yapma

 d) Bellek üzerinde sıralama yapma

 e) Bellek üzerinde dosya düzenleme

·            Bir Tablo – Grafik Programlarını ya da Bir Veri Tabanı Yönetim Programını İstenilen Biçimde Kullanabilme

 a) Verileri tablo şeklinde düzenleme

 b) Grafiği istenilen ölçütlere uygun biçimde hazırlama

 c) Hazırlanan tablo ya da grafiği yeniden yükleme

 d) Tablo ya da grafiğin yazıcı ünitesinden çıktısını alma

 e) Veri tabanı oluşturma

 f) Veriler üzerinde arama yapma

 g) Veriler üzerinde değiştirme yapma

 h) Veriler üzerinde listeleme yapma

 ı) Veriler üzerinde raporlama yapma

 i) Veriler üzerinde düzenleme yapma

 j) Verileri birleştirme

ÜNİTE 4 – İDARİ – TİCARİ UYGULAMALAR

·            Verilecek İdari – Ticari Paket Programı Tanıyabilme

 a) Gerekli temel bilgileri verme

 b) Paket programla ilgili dosyaları kopyalama

 c) Paket programla ilgili yedekleme yapma

 d) Paket programla ilgili dosya oluşturma

·            İdari ve Ticari Paket Programları Etkin Biçimde Kullanabilme

 a) Paket programlarda veri girişi yapma

 b) Paket programlarda güncelleme yapma

 c) Paket programlarda kayıtlar üzerinde arama yapma

 d) Paket programlarda döküm alma

ÜNİTE 5 – PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

·            Programlamaya Giriş ile İlgili Kavramlar Bilgisi

 a) Verilen kavramların tanımlarını yazma, söyleme.

 b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip, işaretleme.

·            Bilgisayar ile İlgili Matematiki Bilgileri Kazandırabilme

 a) Dizi kavramlarının özelliklerini yazma, söyleme.

 b) Dizi kavramlarının özelliklerini uygulama

 c) Matriks kavramlarının özelliklerini yazma, söyleme.

 d) Matriks kavramlarının özelliklerini uygulama.

·            Değişken ve Sabit Kavramlar Bilgisi

 a) Değişken ve sabit kavramların tanımlarını yazma, söyleme

 b) Değişken ve sabit kavramları istenilen şekilde kullanma

·            Dosya Organizasyonu ve Erişim Metodlarını Tanıyabilme

 a) Tüm dosya yapıları ve dosyalarda erişim metodlarını tanımlayarak yazma, söyleme.

 b) Tüm dosya yapıları ve dosyalarda erişim metodlarının özelliklerini istenildiğini gibi yazma, söyleme.

·            Problem Çözmeyi Aşamalı Olarak Uygulayabilme

 a) Problem çözmenin tanımını yazma, söyleme.

 b) Problem çözmede formülleri çıkarma.

 c) Problem çözmede probleme yönelik veri saklama alanlarını tespit etme.

·            Algoritmaları İstenilen Şekilde Kullanabilme

 a) Problem çözümünü adım adım yapma

 b) Problem çözümünde algoritmaların özelliklerini yazma, söyleme.

 c) Problem çözümünde algoritmaları özelliklerine uygun biçimde yapma

·            Akış Şemalarını İstenilen Şekilde Kullanabilme

 a) Problem çözümünde akış şemalarından nasıl yararlanıldığını yazma, söyleme.

 b) Akış şemalarının özelliklerini yazma, söyleme

 c) Akış şemalarını kurallarına uygun biçimde hazırlamak.

ÜNİTE 6 – PROGRAMLAMA DİLİ

·            Verilecek Programlama Dili ile İlgili Kavramlar Bilgisi

  a) Verilen kavramların tanımlarını derste geçen ifade ile yazma, söyleme.

  b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip, işaretleme.

·            Programlama Dilinin Özelliklerini İstenilen Biçimde Uygulayabilme

 a) Programlama ile ilgili karakter setini istenilen biçimde kullanma

 b) Veri türlerini istenilen biçimde düzenleme

 c) Temel girdi çıktı komutlarını istenilen biçimde yapma

 d) Şart yapılarını istenilen biçimde oluşturarak kullanma

 e) Döngü yapılarını istenilen biçimde oluşturarak kullanma

 f) Dizileri istenilen biçimde oluşturarak kullanma

 g) Ekran dizaynını istenilen biçimde yapma

 h) Hazır fonksiyonları istenilen biçimde oluşturarak kullanma

 ı) Alt programları istenilen biçimde oluşturarak kullanma

 i) Kütük yapılarının istenilen biçimde oluşturarak kullanma

 j) Programlar arası geçişi istenilen biçimde yapma

ÜNİTE 7 – PROGRAMLAMA DİLİ – 2

·            Verilecek İkinci Programlama Dili ile İlgili Kavramlar Bilgisi

 a) Verilen kavramların tanımlarını derste geçen ifade ile yazma, söyleme.

 b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip, işaretleme.

·            Programlama Dilinin Önemini Kavrayabilme

 a) Programlama dili ile ilgili karakter setinin özelliklerini yazma, söyleme.

 b) Veri türlerinin özelliklerini yazma, söyleme

 c) Temel girdi çıktı komutlarının ne işe yaradığını yazma, söyleme.

 d) Şart yapılarının özelliklerini yazma, söyleme.

 e) Döngü yapılarının özelliklerini yazma, söyleme

 f) Dizilerin özelliklerini yazma, söyleme

 g) Ekran dizaynının program için önemini yazma, söyleme.

 h) Hazır fonksiyonların özelliklerini yazma, söyleme

 ı) Alt programların özelliklerini yazma, söyleme

 i) Kütük yapılarının özelliklerini yazma, söyleme

 j) Programlar arası geçişin nasıl olması gerektiğini yazma, söyleme

·            Programlama Dilinin Özelliklerini İstenilen Biçimde Uygulayabilme

a)         Programlama ile ilgili karakter setini istenilen biçimde kullanma.

b)        Veri türlerini istenilen biçimde düzenleme.

c)         Temel girdi çıktı komutlarını istenilen biçimde yapma.

d)        Şart yapılarını istenilen biçimde oluşturarak kullanma.

e)        Döngü yapılarını istenilen biçimde oluşturarak kullanma.

f)           Dizileri istenilen biçimde oluşturarak kullanma.

g)         Ekran dizaynını istenilen biçimde yapma.

h)        Hazır fonksiyonları istenilen biçimde oluşturarak kullanma.

i)            Alt programları istenilen biçimde oluşturarak kullanma.

j)           Kütük yapılarını istenilen biçimde oluşturarak kullanma.

k)         Programlar arası geçişi istenilen biçimde yapma.

ÜNİTE 8 – VERİ YAPILARI

·            Veri Yapıları Ünitesinde Geçen Kavramlar Bilgisi

 a) Verilen kavramların tanımlarını yazma, söyleme

 b) Tanımı verilen bir kavramı, bir dizi kavram arasından seçip, işaretleme

·            Veri Yapılarının Temel Mantığını Kavrayabilme

 a) Doğrusal listelerin ne anlama geldiğini yazma, söyleme.

 b) Sıradan bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma, söyleme

 c) Bağlaçlı bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma, söyleme.

 d) Döngülü listelerin ne anlama geldiğini anlama, söyleme.

 e) Çift yönlü bağlaçlı listelerin ne anlama geldiğini yazma, söyleme.

  f) Matrislerin bellekteki temel temsil biçimlerini sıralayabilme.

  g) Ağaç yapılarının ne anlama geldiğini yazma, söyleme.

  h) Dinamik bellek atamanın ne anlama geldiğini yazma, söyleme

  ı) Çok bağlaçlı yapıların ne anlama geldiğini yazma, söyleme

  i) Programlama dillerinde veri yapılarının belli başlı özelliklerini yazma, söyleme.

  j) Programlama dillerinde veri yapılarının nasıl olması gerektiğini yazma, söyleme.

·            Veri Yapıları Ünitesinde Öğrenilenleri Uygulayabilme

a) Doğrusal listeleri istenilen biçimde uygun yapma

b) Sıradan bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme

c) Bağlaçlı bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme

d) Döngülü listeleri bilgisayar üzerinde gösterme

e) Çift yönlü bağlaçlı listeleri bilgisayar üzerinde gösterme

f) Matrislerin bellekteki temel temsil biçimini bilgisayar üzerinde gösterme

g) Genel ağaçların ikili ağaçlarla gösterimini yapma

h) Dinamik bellek atamayı bilgisayar üzerinde gösterme

ı) Çok bağlaçlı yapıları bilgisayar üzerinde gösterme

i) Programlama dillerinde veri yapılarını istenilen biçimde yapma.

Döküman indirebilmek için admin tarafından onaylanmalıdır.

En Çok İzlenen Eğitimler

 • SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu eğitim, çeşitli sağlık kuruluşlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde "Yönetici” olarak çalışan ya da bu alanda kariyer hedefleyen adaylara yönelik düzenlenmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan yöneticilerin, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında mesleki bilgilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanımını üst seviyeye çıkarmak eğitimin temel amacıdır.
 • AİLE DANIŞMANLIĞI

  EĞİTİMİN AMACI:

  Aile yasası çerçevesinde aile içindeki bireylerin kişisel veya kişiler aralarındaki sorunları çözmelerinde bireylere yardımcı olmaktır.

  KİMLER KATILABİLİR?

  · Sosyal Hizmet

  · Psikoloji

  · Sosyoloji

  · Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

  · Tıp

  · Hemşirelik

  · Çocuk Gelişimi Bu alanlardan birinde en az lisans programlarından mezun olan herkes katılabilir.

  · EĞİTİM SÜRESİ:mToplam süre; 720/464 saattir.

  · ÇALIŞMA ALANLARI:

  · Aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı,

  · Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,

  · Kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışma imkanı vardır.

 • TIBBİ MÜMESSİLLİK

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  1.     Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmaları,

  2.     Dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmeleri,

  3.     İlaç ve ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları,

  4.     İlaç sektöründeki çalışmalarda hekim – eczacı ilişkilerindeki etik kurallara uymaları,

  5.     İlaç sektörü ve halk sağlığı için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgilerini öğrenmelerini,

  6.     İlaçla ilgili temel farmakoloji ve sağlık bilgilerini öğrenmeleri,

  7.     Eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmaları için bilgi ve beceri kazanmaları,

  8.     İlaçların etkilerini ve yan etkilerini öğrenmeleri,

  9.     Fabrikalarda ilacın saklanmasını, hijyen kurallarını ve depolara veriliş biçimlerini kavramaları,

  10.  Eczanelerde ilacın depolanması ve pazarlanması tekniklerini öğrenmeleri,

  11.  İlaç endüstrisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri yönünden gelişmiş, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az ortaöğretim mezunları düzeyinde hazırlanmıştır.

  ·       Tıbbi Mümessillik mesleğini icra etmek isteyenler,

  ·       Biyoloji, fizik vb. Fen Fakültesi mezunları ve tıbbi mümessillik yapmak isteyenler,

  ·       Tıbbi Sekreterlik eğitimi almış ve Tıbbi Mümessillik mesleğini yapmak isteyenler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ:

  Haftanın beş gününde beşer ders saati, 5x5 = 25

  Toplam süre; 7 hafta x 25 ders saati = 175 ders saati

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

 • TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

  EĞİTİMİN AMACI:
  Başta eğitimciler, eğitmen adayları, liderler, yöneticiler için gerekli olan "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi" ile katılımcıların; hitabet, telaffuz, vurgu, ses ve nefes kontrolü, sahne kullanımı gibi konularda, uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.
 • AB HİBE FONLARI PROJE DÖNGÜSÜ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu program ile kursiyerlerin;
  Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları,
  Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri,
  Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımlarını kavramaları,
  Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
  Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilme,
  Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları,
  AB – Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri,
  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?
  Bu eğitime en az ilköğretim okulu (4306 sayılı Kanun’un uygulanmasından önce ilkokul mezunu olanlar dahil) mezunu yetişkinler ve Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve diğer Ulusal Hibe Programları ile Proje Teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek ve eğitim sonrası proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:
  Haftalık; 4 gün x 6 saat = 24 saat
  Toplam; 1 hafta = 24 saat

  ÇALIŞMA ALANLARI:
  Bu programı tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerler; Kamu ve özel sektör kuruluşları, belediyeler ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşu) adına proje hazırlama ve yönetme alanında danışmanlık hizmeti verebilirler.

 • TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM VE SATIŞ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Telefonda hizmet sunanların karşılarındaki kişilere güven vermelerini doğru kişilere ulaşarak ön yargısız olarak onları dinlemelerini müşteriye uygun çözümler bulmalarını itirazlarla ve zor müşteriler ile başa çıkmalarını ve insanları telefonda satış için ikna edebilmelerini sağlayan teknikleri öğretmektir.
 • MARKA YÖNETİMİ

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMACI:
  Günümüzde Marka; işten işe, işten tüketiciye, kişiden kişiye olmak üzere çok değişik boyutlarda ve şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sıradışı, kazanan, yaratıcı marka  için sadece ürüne odaklanmak yeterli olmamakta, doğru ve anlamlı marka stratejileri geliştirerek sosyal ve kültürel değişime ayak uydurmak gerekmektedir.
 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyıp kullanabilme,

  İşletim Sistemine hakim olabilme,

  Editör Programları kullanabilme,

  Bellek Hizmet Programlarını tanıyıp kullanabilme,

  Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

  İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olan eleman yetiştirebilme.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Bu programa en az ilköğretim mezunu olan kişiler katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftalık; en az 6 saat,

  Toplam; en az 160 saatten oluşmaktadır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarı ile tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruşlarda çalışabilirler.

 • EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  ·       Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması,

  ·       Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,

  ·       Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,

  ·       Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,

  ·       İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,

  ·       Beden dilini doğru kullanmaları,

  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Toplam süre; 45 saattir.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alan kursiyerler; kurumların eğitim kademesinde çalışabilirler.

 • ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI

  EĞİTİM AMACI:
  Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.
 • MUHASEBE VE MALİ ANALİZ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer;

  Muhasebenin genel işletme yönetimini bilir.

  Muhasebeden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için ne tür işlemlerin yapılması gerektiğini kavrar.

  İşletmenin; finansal tablolarının kişiler yönünden önemini ortaya koyabilir.

  İşletme faaliyetlerinin analizini ve yorumunu yapar.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftada 6 saat,

  Toplam süre 12 hafta 72 saat

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az lise mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bir işletmenin muhasebe departmanlarında, muhasebe uzmanı, uzman yardımcısı ya da kontrol ve analiz uzmanı olarak çalışabilirler.

 • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
  Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
 • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
  Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu