Bu Kurs Hakkında

EĞİTİMİN AMACI:

Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer;

Muhasebenin genel işletme yönetimini bilir.

Muhasebeden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için ne tür işlemlerin yapılması gerektiğini kavrar.

İşletmenin; finansal tablolarının kişiler yönünden önemini ortaya koyabilir.

İşletme faaliyetlerinin analizini ve yorumunu yapar.

EĞİTİM SÜRESİ:

Haftada 6 saat,

Toplam süre 12 hafta 72 saat

KİMLER KATILABİLİR?

En az lise mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bir işletmenin muhasebe departmanlarında, muhasebe uzmanı, uzman yardımcısı ya da kontrol ve analiz uzmanı olarak çalışabilirler.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

1.HAFTA

·            MUHASEBE BİLGİSİ

a)         Muhasebe bilgisi

b)        Muhasebe bilgisinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması ile onaylanmasının gereği

c)         Muhasebe bilgisinin analiz edilmesinin gereği

d)        İşletme ve yönetim faaliyetleri

e)        Yönetimin işletme faaliyetlerini kontrol altına alınmasının nedenleri

f)           İç kontrol sisteminin tanımı

·            MUHASEBE KONTROLÜ

                    a) Muhasebe kontrolünün tanımı

                    b) Muhasebe kontrolünün kurulmasında dikkate alınması gereken ilkeler

                    c) İyi bir iç kontrol sistemi kurabilmenin koşulları

 2. HAFTA

·            İÇ DENETİM

                    a) İç denetimin tanımı

                    b) İç denetimin planlanması

                    c)  İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi

                    d) Uygunluk testlerinin yapılması

                    e) İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi

                    f) Denetim sonuçlarının raporlanması

·            BAĞIMSIZ MUHASEBE UZMANLIĞI MESLEĞİ VE MALİ TABLOLARIN DENETİMİ

                    a) Muhasebe bilgisinin işlevi

                    b) Bilgi kullanıcısının muhasebe bilgisine güvenini sağlama

                    c) Bağımsız muhasebe uzmanlığı mesleği

                    d) Dış denetimin tanımı

    3. HAFTA

·            GENEL KABUL GÖRMÜŞ DENETİM STANDARTLARI VE DENETİM İŞLEMLERİ

                    a) Denetimin belirli bir kalite ve düzeyde yürütülmesi gereği

                    b) Genel kabul görmüş denetim standartları

                    c) Denetim işlemleri

·            DENETİM İŞİNİN ALINMASI VE PLANLANMASI

                   a) Denetim sözleşmesi

                  b) İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve değerlenmesi

                  c) Denetim planlanması

       4. HAFTA

·            DENETİM KANITLARI VE TEKNİKLERİ

                a) Kanıtın tanımı ve sınıflandırılması

                b) Kanıtın yeterliliği ve geçerliliği

                c) Denetim teknikleri

                d) Teknik seçiminde dikkate alınacak faktörler

·            DENETİMDE ÖRNEKLEME

a) Denetimde örneklemenin gereği

b) Örnekleme seçiminde kullanılan yöntemler

c) Test sonucunda bulunan hataların değerlendirilmesi

      5. HAFTA

·            ÇALIŞMA KAĞITLARI

a) Çalışma kağıtlarının tanımı ve denetimdeki önemi

b) Çalışma kağıtlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar

c) Çalışma kağıtlarının çeşitleri ve dosyalanması

·            DENETİM TESTLERİ

a) Uygunluk testleri

b) İç kontrol sisteminin son değerlenmesi

c) Maddilik testleri

       6. HAFTA

·            DENETİMİN TAMAMLANMASI VE DENETİM RAPORU

a) Denetimin tamamlanması

b) Denetim raporu

·            VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN MUHASEBE BİLGİLERİNİN DOĞRULUK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

a) Giriş

b) İncelemeye yetkililer

c) Vergi incelemesi kapsamına girenler

d) İnceleme hazırlığı

e) Muhasebe bilgilerinin doğruluğunun araştırılması

f) Muhasebe bilgilerinin güvenilirliğinin araştırılması

     7. HAFTA

·            MUHASEBE BİLGİLERİNİ İŞLETME DIŞINA RAPORLAMA (YILLIK RAPOR)

a) İşletmelerin finansal bilgileri dışa açıklama sorumluluğu

b) Yıllık rapor içeriği

·            MALİ ANALİZ GEREĞİ

a) Muhasebe bilgisi nedir?

b) Muhasebe bilgisinin kullanıcıları

c) Muhasebe bilgisinin kullanılması

       8. HAFTA

·            MUHASEBE RAPORLARININ MALİ ANALİZ İÇİN BÖLÜMLENDİRİLMESİ

a) Bilançonun bölümlendirilmesi

b) Gelir tablosunun bölümlendirilmesi

·            KARŞILAŞTIRMALI RAPORLAR ANALİZİ TEKNİĞİ

a) Tekniğin kullanım amacı

b) Tekniğin uygulanışı

c) Yorum

        9. HAFTA

·            TREND YÜZDELERİ İLE ANALİZ TEKNİĞİ

          a) Tekniğin kullanım amacı

          b) Tekniğin uygulanışı

          c) Yorum

·            YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ TEKNİĞİ

a) Tekniğin kullanım amacı

b) Tekniğin uygulanışı

c) Yorum

        10. HAFTA

·            ORAN (REŞYO) ANALİZİ TEKNİĞİ

a) Tekniğin kullanım amacı

b) Tekniğin uygulanışı

c) Likidite oranları

d) Mali oranlar

e) Faaliyet oranları

f) Karlılık oranları

·            FON AKIM TABLOSU

a) Fon akım tablosunun kullanım amacı

b) Fon akım tablosunun düzenlenişi

c) Yorum

        11. HAFTA

·            NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEĞİŞİM TABLOSU

a) Net çalışma sermayesindeki değişim tablosunun kullanım amacı

b) Net çalışma sermayesindeki değişim tablosunun düzenlenmesi

c) Yorum

·            ANALİZ SONUÇLARINI DEĞERLEME – I

a) Genel açıklama

b) Analiz sonuçlarını tek başına değerleme

c) Analiz sonuçlarını birbirleriyle bağlantı kurarak değerleme

d) Analiz sonuçlarını hesap dönemleri arasında karşılaştırma yoluyla değerleme

e) Analiz sonuçlarını başka işletmelerin sonuçlarıyla karşılaştırma yoluyla değerleme

f) Analiz sonuçlarını genel piyasa koşulları ve standart oranlarla karşılaştırma yoluyla değerleme

         12. HAFTA

·            ANALİZ SONUÇLARINI DEĞERLEME – II

a) İşletmelerin sorunlarının belirlenmesi ve çözüm için öneriler

b) Analiz sonuçlarını analiz amacına yönelik değerleme

c) Analize ilişkin rapor yazma

·            KREDİ ANALİZİ

a) Genel Açıklama

b) Kredi analizinin genel yapısı

c) Kredi analizinde finansal verilerin kullanılması

d) Örnek
Döküman indirebilmek için admin tarafından onaylanmalıdır.

En Çok İzlenen Eğitimler

 • SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu eğitim, çeşitli sağlık kuruluşlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde "Yönetici” olarak çalışan ya da bu alanda kariyer hedefleyen adaylara yönelik düzenlenmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan yöneticilerin, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında mesleki bilgilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanımını üst seviyeye çıkarmak eğitimin temel amacıdır.
 • AİLE DANIŞMANLIĞI

  EĞİTİMİN AMACI:

  Aile yasası çerçevesinde aile içindeki bireylerin kişisel veya kişiler aralarındaki sorunları çözmelerinde bireylere yardımcı olmaktır.

  KİMLER KATILABİLİR?

  · Sosyal Hizmet

  · Psikoloji

  · Sosyoloji

  · Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

  · Tıp

  · Hemşirelik

  · Çocuk Gelişimi Bu alanlardan birinde en az lisans programlarından mezun olan herkes katılabilir.

  · EĞİTİM SÜRESİ:mToplam süre; 720/464 saattir.

  · ÇALIŞMA ALANLARI:

  · Aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı,

  · Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,

  · Kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışma imkanı vardır.

 • TIBBİ MÜMESSİLLİK

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  1.     Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmaları,

  2.     Dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmeleri,

  3.     İlaç ve ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları,

  4.     İlaç sektöründeki çalışmalarda hekim – eczacı ilişkilerindeki etik kurallara uymaları,

  5.     İlaç sektörü ve halk sağlığı için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgilerini öğrenmelerini,

  6.     İlaçla ilgili temel farmakoloji ve sağlık bilgilerini öğrenmeleri,

  7.     Eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmaları için bilgi ve beceri kazanmaları,

  8.     İlaçların etkilerini ve yan etkilerini öğrenmeleri,

  9.     Fabrikalarda ilacın saklanmasını, hijyen kurallarını ve depolara veriliş biçimlerini kavramaları,

  10.  Eczanelerde ilacın depolanması ve pazarlanması tekniklerini öğrenmeleri,

  11.  İlaç endüstrisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri yönünden gelişmiş, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az ortaöğretim mezunları düzeyinde hazırlanmıştır.

  ·       Tıbbi Mümessillik mesleğini icra etmek isteyenler,

  ·       Biyoloji, fizik vb. Fen Fakültesi mezunları ve tıbbi mümessillik yapmak isteyenler,

  ·       Tıbbi Sekreterlik eğitimi almış ve Tıbbi Mümessillik mesleğini yapmak isteyenler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ:

  Haftanın beş gününde beşer ders saati, 5x5 = 25

  Toplam süre; 7 hafta x 25 ders saati = 175 ders saati

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

 • TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

  EĞİTİMİN AMACI:
  Başta eğitimciler, eğitmen adayları, liderler, yöneticiler için gerekli olan "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi" ile katılımcıların; hitabet, telaffuz, vurgu, ses ve nefes kontrolü, sahne kullanımı gibi konularda, uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.
 • AB HİBE FONLARI PROJE DÖNGÜSÜ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu program ile kursiyerlerin;
  Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları,
  Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri,
  Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımlarını kavramaları,
  Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
  Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilme,
  Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları,
  AB – Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri,
  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?
  Bu eğitime en az ilköğretim okulu (4306 sayılı Kanun’un uygulanmasından önce ilkokul mezunu olanlar dahil) mezunu yetişkinler ve Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve diğer Ulusal Hibe Programları ile Proje Teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek ve eğitim sonrası proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:
  Haftalık; 4 gün x 6 saat = 24 saat
  Toplam; 1 hafta = 24 saat

  ÇALIŞMA ALANLARI:
  Bu programı tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerler; Kamu ve özel sektör kuruluşları, belediyeler ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşu) adına proje hazırlama ve yönetme alanında danışmanlık hizmeti verebilirler.

 • TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM VE SATIŞ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Telefonda hizmet sunanların karşılarındaki kişilere güven vermelerini doğru kişilere ulaşarak ön yargısız olarak onları dinlemelerini müşteriye uygun çözümler bulmalarını itirazlarla ve zor müşteriler ile başa çıkmalarını ve insanları telefonda satış için ikna edebilmelerini sağlayan teknikleri öğretmektir.
 • MARKA YÖNETİMİ

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMACI:
  Günümüzde Marka; işten işe, işten tüketiciye, kişiden kişiye olmak üzere çok değişik boyutlarda ve şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sıradışı, kazanan, yaratıcı marka  için sadece ürüne odaklanmak yeterli olmamakta, doğru ve anlamlı marka stratejileri geliştirerek sosyal ve kültürel değişime ayak uydurmak gerekmektedir.
 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyıp kullanabilme,

  İşletim Sistemine hakim olabilme,

  Editör Programları kullanabilme,

  Bellek Hizmet Programlarını tanıyıp kullanabilme,

  Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

  İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olan eleman yetiştirebilme.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Bu programa en az ilköğretim mezunu olan kişiler katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftalık; en az 6 saat,

  Toplam; en az 160 saatten oluşmaktadır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarı ile tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruşlarda çalışabilirler.

 • EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  ·       Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması,

  ·       Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,

  ·       Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,

  ·       Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,

  ·       İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,

  ·       Beden dilini doğru kullanmaları,

  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Toplam süre; 45 saattir.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alan kursiyerler; kurumların eğitim kademesinde çalışabilirler.

 • ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI

  EĞİTİM AMACI:
  Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.
 • MUHASEBE VE MALİ ANALİZ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer;

  Muhasebenin genel işletme yönetimini bilir.

  Muhasebeden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için ne tür işlemlerin yapılması gerektiğini kavrar.

  İşletmenin; finansal tablolarının kişiler yönünden önemini ortaya koyabilir.

  İşletme faaliyetlerinin analizini ve yorumunu yapar.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftada 6 saat,

  Toplam süre 12 hafta 72 saat

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az lise mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bir işletmenin muhasebe departmanlarında, muhasebe uzmanı, uzman yardımcısı ya da kontrol ve analiz uzmanı olarak çalışabilirler.

 • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
  Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
 • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
  Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu