Bu Kurs Hakkında

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile kursiyerlerin;
Sigorta sektörünü tanımaları,
Sigortacılığın temel kavramlarını tanıyarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri,
Sigortacılık branşlarının kapsamlarını ve temel kurallarını kavramaları,
Risk verilerini analiz etmeleri,
Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmaları,
Hasar işlem süreçlerini tanımaları,
Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatını tanımaları,
Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
Sigorta muhasebesi usul ve esaslarını kullanmaları,
Mali analiz tekniklerini kullanmaları,
Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtmayı ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri,
Sigorta aracılarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuatı tanımaları,
Müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları,
beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
En az ortaöğretim düzeyindeki bireyler katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Haftalık süre; günde 5 saat x 2 gün = 10 saat
Toplam süre; 17 hafta x 10 saat = 170 saat

ÇALIŞMA ALANLARI:
Sigorta şirketleri, Ekspertiz şirketleri, Emlak firmaları

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:


·       SİGORTAYA GİRİŞ VE SİGORTANIN TEMEL PRENSİBLERİ

1.     Sigortaya Giriş

2.     Risk Kavramı ve Sigortanın Genel Tanımı

3.     Sigortacılığın Temel Kuralları


·       SİGORTAYA GİRİŞ VE SİGORTANIN TEMEL PRENSİBLERİ

     1. Sigortanın Temel Prensipleri

·       BANKA – SİGORTA İLİŞKİLERİ


·       KAZA BRANŞI

      1. Zorunlu Sigortalar

          a) Trafik Sigortaları

          b) Yeşilkart Sigortası

          c) Tüpgaz Sorumluluk Sigortası

          d) Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası

          e) Okul Servis Araçları Ferdi Kaza Sigortası

          f) Teminat Türleri

                                              i.         Maddi teminat

                                            ii.         Tedavi masrafları teminatı

                                           iii.         Diğer tazminat talepleri ve ölüm

                 2. Sorumluluk Sigortaları

                       a) Araç İhtiyari Sorumluluk Sigortası (Araca dair ihtiyari sorumluluk sigortası)

                       b)  İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

                       c) 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

                       ç) Asansör Mali Sorumluluk (Asansöre Dair Mali Sorumluluk Sigortası)

                       d) Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası

                       e) Ürün Mali Sorumluluk Sigortası

                       f) Deniz Yolcu Motorları Sorumluluk Sigortası

                       g) Marina Mali Sorumluluk (Marinaya Dair Mali Sorumluluk Sigortası)

                       ğ) Uçak Mali Sorumluluk Sigortası (Uçağa Dair Mali Sorumluluk Sigortası)

                       h) Helikopter Mali Sorumluluk Sigortası (Helikoptere Dair Mali Sorumluluk Sigortası)

                       ı) Şahsi Sorumluluk Sigortası

            3. Tazminat Sigortaları

                  a) Kasko

                                            i.         Kısmi kasko

                                          ii.          Muafiyetli kasko

                                         iii.         Tercihli kasko

                                         iv.         Tam kasko

                                          v.          Enflasyona endeksli kasko

                b) Ek Teminatlar

                                         i.         Yurtdışı kasko

                                       ii.         Zorunlu masraflar

                                      iii.         Grev, lokavt, kargaşalık halk hareketleri

           4. Kombine Sigortalar

                 a) Araç Sigortaları

                 b) Gezi Sigortaları

                 c) Kuyumcu Sigortaları

                 ç) Halı Saha Sigortaları

                 d) Araç Sorumluluk ve Koltuk Sigortası

                 e) Otobüs Zorunlu ve İhtiyari Koltuk Sigortası

                 f) Otel Sigortaları

                 g) Bedeni Kaza Sigortaları

                                       i.         Uçak yolcuları

                                      ii.         Ferdi kaza

                                    iii.         Profesyonel futbolcu ferdi kaza

                                    iv.         Öğrenci kaza sigortası

  

·       YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

1. Yangın Sigortaları

      a) Yangın sigortalarına giriş

      b) Genel şartlar

      c) Yangına bağlı kar kaybı sigortaları (Genel şartlar bağlantılı)

      ç) Kapsam

      d) Hasar ve tazminat

      e) Çeşitli hükümler

2. Zorunlu Deprem Sigortası

       a) Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)

       b) Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS)

·       MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

1. Mühendislik Sigortaları

       a) Mühendislik sigortalarına giriş

       b) Makine kırılması sigortası (MBI)

       c) Elektronik ekipman sigortası (EEI)

       d) Kar kaybı sigortaları

2. İnşaat ve Montaj Sigortaları

       a) İnşaat sigortası (CAR)

       b) Montaj sigortaları (EAR)

  

·       SAĞLIK SİGORTALARI

1. Sağlık Sigortaları

2. Sağlık Sigortalarının Tekniği ve Uzun Süreli Sağlık Sigortaları

3. Sosyal Güvenlik Sistemi

    

·       NAKLİYAT SİGORTALARI

1. Deniz Nakliyat Sigortalarına Giriş ve Temel Bilgiler

2. Deniz Ticaret Hukuku

3. Yük Sigortaları

4. Tekne ve Makine Sigortaları

5. Koruma Tazmin Kulüpleri (P. and I. CLUBS)

·       TARIM SİGORTALARI

·       TARIM SİGORTALARI MEVZUATI

·       TARIM SİGORTALARI UYGULAMALARI

·       BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI

1. Bitkisel Ürün Sigortaları

2. Açık Alan Sigortaları ve Uygulamaları

3. Sera Sigortaları ve Uygulamaları

·       HAYVAN HAYAT SİGORTALARI

1. Hayvan Hayat Sigortaları

2. Hayvan Sigortaları ve Uygulamaları

3. Kanatlı Hayvan Sigortaları ve Uygulamaları

4. Su Ürünleri Sigortaları ve Uygulamaları

 

·       HAYAT SİGORTALARI

1. Sosyal Güvence Sigortası

2. Özel Emeklilik Sigortası

3. Yıllık Hayat Sigortası

4. Grup Hayat Sigortası

     a) Ziraat hayat sözleşmeleri

     b) Destek hayat sözleşmeleri

     c) Diğer grup sözleşmeleri

      

·       RİSK VE HASAR İŞLEMLERİ

1. Risk ve Belirsizlikler

2. Risk Yönetiminden Eskiden Ne Anlaşılıyordu, Şimdi Ne Anlaşılıyor?

3. Mal ve Mülkün Riski Yönetimi

4. Deniz ve Uçak Riskleri

5. Finansal Riskler

6. İnsan Canını Hedef Alan Riskler

7. Çalışma Yeri Riskleri

8. Zarar Gören Varlıkların Tamiri

      9. HAFTA

·       RİSK VE HASAR İŞLEMLERİ

1. Veriler ve Analiz

2. Riskin Ölçülmesi (PLM)

3. Risk Kontrol Teknikleri

4. Hasar Nedir?

5. Hasar Dosya Süreci Onay Kriterleri

6. Hasar Sonrası İstenen Gerekli Evrak

      

·       SİGORTA HUKUKU

1. Genel Hukuk

2. Sigorta Hukuku ve İlgili Mevzuat

3. Sigortacılık Kanunu

       

·       SİGORTA HUKUKU

1. Sigortacılık Genel Şartları

2. Sigorta Sözleşmelerine Uygun Hükümler

       

·       SİGORTA PAZARLAMA TEKNİKLERİ

 

·       SİGORTA PAZARLAMASI

1. Uygulaması

2. Satış Teknikleri

3. Sigorta Şirketleri Uygulamaları

4. Fiyat ve Teminat Farklılıkları

 

·       SİGORTA MUHASEBESİ

1. Temel Muhasebe Kavramları

2. Muhasebe Usul ve Hesapları

3. Mali Analiz Teknikleri

 

·       SİGORTA MUHASEBESİ

1. İşletme ve Muhasebe

2. Muhasebe Örnekleri ve Çalışmaları

    

·       İLETİŞİM VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

1. Toplum Önünde Konuşabilme ve Takdim Yeteneğini Geliştirme

2. Dış Görünüş ve Sigortacılıktaki Önemi

3. Müşteri Seçiminde Uygulanacak Kriterler

4. Sigorta Şirketi ile İletişimin Kurulması

5. Kendini Tanıtma

6. İş Görüşmesinin Başlatılması

7. Randevu Alma ve Telefonda Hitap

8. Görüşmede Yapılması Gerekenler

9. Başarısız Geçen Müşteri Görüşmesinin Ardından Yapılması Gerekenler

     

·       SİGORTA ARACILARINA İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE VE MEVZUAT

1. Sigorta Aracısının Tarifi ve Türk Sigorta Hukukundaki Yeri

2. Sigorta Denetleme Kanununun Sigorta Aracıları ile İlgili Hükümleri

3. Yetkili, Yetkisiz Sigorta Aracısı ile Tali Aracı

4. Sigorta Aracısının Kuruluş Prosedürü

5. Aracılık Sözleşmesi, Maddeleri ve Önemli Bölümleri

6. Kanunen Tutulması Zorunlu Olan Aracı Defterleri

7. Türk Sigorta Hukukunda Tahsilat

      a) Tahsilat kalemleri

      b) Tahsilatın şekil şartları

      c) Tahsil olunamayan sigorta poliçesinin akıbeti

8. Sigortalının Hakları

9. Sigortacının Hakları

10. Teklifname, Beyan, Yalan Beyan ve Sonuçları

11. Sigorta Aracısı Hesap Ekstreleri

       a) Hesap ekstrelerinin hukuki bağlayıcılığı

       b) Hesap mutabakatı

       c) Hesap ekstresinde yaşanan sorunlar

·       SİGORTA EKSPERLERİNE İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE VE MEVZUAT

1. Sigorta Eksperinin Tarifi ve Türk Sigorta Hukukundaki Yeri

2. Türkiye’de Eksperlik Uygulamaları

3. Sigorta Eksperliği Mevzuatı ve Etik Kuralları

4. Eksperlik Faaliyetlerinin Yönetimi

·       EKSPERLİK SÜRECİ VE HASAR TESPİTİ

1. Hasar Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2. Veri Toplama

3. Ekspertiz Tekniği

Döküman indirebilmek için admin tarafından onaylanmalıdır.

En Çok İzlenen Eğitimler

 • SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu eğitim, çeşitli sağlık kuruluşlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde "Yönetici” olarak çalışan ya da bu alanda kariyer hedefleyen adaylara yönelik düzenlenmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan yöneticilerin, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında mesleki bilgilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanımını üst seviyeye çıkarmak eğitimin temel amacıdır.
 • AİLE DANIŞMANLIĞI

  EĞİTİMİN AMACI:

  Aile yasası çerçevesinde aile içindeki bireylerin kişisel veya kişiler aralarındaki sorunları çözmelerinde bireylere yardımcı olmaktır.

  KİMLER KATILABİLİR?

  · Sosyal Hizmet

  · Psikoloji

  · Sosyoloji

  · Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

  · Tıp

  · Hemşirelik

  · Çocuk Gelişimi Bu alanlardan birinde en az lisans programlarından mezun olan herkes katılabilir.

  · EĞİTİM SÜRESİ:mToplam süre; 720/464 saattir.

  · ÇALIŞMA ALANLARI:

  · Aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı,

  · Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,

  · Kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışma imkanı vardır.

 • TIBBİ MÜMESSİLLİK

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  1.     Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmaları,

  2.     Dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmeleri,

  3.     İlaç ve ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları,

  4.     İlaç sektöründeki çalışmalarda hekim – eczacı ilişkilerindeki etik kurallara uymaları,

  5.     İlaç sektörü ve halk sağlığı için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgilerini öğrenmelerini,

  6.     İlaçla ilgili temel farmakoloji ve sağlık bilgilerini öğrenmeleri,

  7.     Eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmaları için bilgi ve beceri kazanmaları,

  8.     İlaçların etkilerini ve yan etkilerini öğrenmeleri,

  9.     Fabrikalarda ilacın saklanmasını, hijyen kurallarını ve depolara veriliş biçimlerini kavramaları,

  10.  Eczanelerde ilacın depolanması ve pazarlanması tekniklerini öğrenmeleri,

  11.  İlaç endüstrisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri yönünden gelişmiş, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az ortaöğretim mezunları düzeyinde hazırlanmıştır.

  ·       Tıbbi Mümessillik mesleğini icra etmek isteyenler,

  ·       Biyoloji, fizik vb. Fen Fakültesi mezunları ve tıbbi mümessillik yapmak isteyenler,

  ·       Tıbbi Sekreterlik eğitimi almış ve Tıbbi Mümessillik mesleğini yapmak isteyenler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ:

  Haftanın beş gününde beşer ders saati, 5x5 = 25

  Toplam süre; 7 hafta x 25 ders saati = 175 ders saati

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

 • TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

  EĞİTİMİN AMACI:
  Başta eğitimciler, eğitmen adayları, liderler, yöneticiler için gerekli olan "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi" ile katılımcıların; hitabet, telaffuz, vurgu, ses ve nefes kontrolü, sahne kullanımı gibi konularda, uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.
 • PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.
 • AB HİBE FONLARI PROJE DÖNGÜSÜ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Bu program ile kursiyerlerin;
  Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları,
  Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri,
  Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımlarını kavramaları,
  Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları,
  Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
  Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
  Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilme,
  Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları,
  AB – Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri,
  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?
  Bu eğitime en az ilköğretim okulu (4306 sayılı Kanun’un uygulanmasından önce ilkokul mezunu olanlar dahil) mezunu yetişkinler ve Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve diğer Ulusal Hibe Programları ile Proje Teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek ve eğitim sonrası proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:
  Haftalık; 4 gün x 6 saat = 24 saat
  Toplam; 1 hafta = 24 saat

  ÇALIŞMA ALANLARI:
  Bu programı tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerler; Kamu ve özel sektör kuruluşları, belediyeler ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşu) adına proje hazırlama ve yönetme alanında danışmanlık hizmeti verebilirler.

 • TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM VE SATIŞ

  EĞİTİMİN AMACI:
  Telefonda hizmet sunanların karşılarındaki kişilere güven vermelerini doğru kişilere ulaşarak ön yargısız olarak onları dinlemelerini müşteriye uygun çözümler bulmalarını itirazlarla ve zor müşteriler ile başa çıkmalarını ve insanları telefonda satış için ikna edebilmelerini sağlayan teknikleri öğretmektir.
 • MARKA YÖNETİMİ

  EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMACI:
  Günümüzde Marka; işten işe, işten tüketiciye, kişiden kişiye olmak üzere çok değişik boyutlarda ve şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sıradışı, kazanan, yaratıcı marka  için sadece ürüne odaklanmak yeterli olmamakta, doğru ve anlamlı marka stratejileri geliştirerek sosyal ve kültürel değişime ayak uydurmak gerekmektedir.
 • BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyıp kullanabilme,

  İşletim Sistemine hakim olabilme,

  Editör Programları kullanabilme,

  Bellek Hizmet Programlarını tanıyıp kullanabilme,

  Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

  İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olan eleman yetiştirebilme.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Bu programa en az ilköğretim mezunu olan kişiler katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftalık; en az 6 saat,

  Toplam; en az 160 saatten oluşmaktadır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarı ile tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruşlarda çalışabilirler.

 • EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu program ile kursiyerlerin;

  ·       Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması,

  ·       Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,

  ·       Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,

  ·       Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,

  ·       İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,

  ·       Beden dilini doğru kullanmaları,

  beklenmektedir.

  KİMLER KATILABİLİR?

  Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar katılabilir.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Toplam süre; 45 saattir.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alan kursiyerler; kurumların eğitim kademesinde çalışabilirler.

 • ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI

  EĞİTİM AMACI:
  Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.
 • MUHASEBE VE MALİ ANALİZ

  EĞİTİMİN AMACI:

  Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer;

  Muhasebenin genel işletme yönetimini bilir.

  Muhasebeden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için ne tür işlemlerin yapılması gerektiğini kavrar.

  İşletmenin; finansal tablolarının kişiler yönünden önemini ortaya koyabilir.

  İşletme faaliyetlerinin analizini ve yorumunu yapar.

  EĞİTİM SÜRESİ:

  Haftada 6 saat,

  Toplam süre 12 hafta 72 saat

  KİMLER KATILABİLİR?

  En az lise mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

  ÇALIŞMA ALANLARI:

  Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bir işletmenin muhasebe departmanlarında, muhasebe uzmanı, uzman yardımcısı ya da kontrol ve analiz uzmanı olarak çalışabilirler.

 • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
  Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
 • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
  Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu