Tüm Eğitimler

YARATICILIK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Yaratıcılığın kimyasını anlamak, yaratıcılığın yaşama kattıklarını ve oluşan farkı deneyimlemek, farklı şeyler düşünerek zihnin yaratıcı düşünce prensibine geçmesini sağlamak, bilgiyi farklı yönleriyle kullanmak ve ihtiyaca cevap verebilir hale getirmek.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Özgür düşünebilmeyi öğreneceksiniz. Yaratıcı taraflarınızı keşfedeceksiniz. Yüksek üretim gücüne sahip olacaksınız. 
Yaratıcı düşünme prensiplerine zihninizi alıştırarak fark yaratan işlere imza atabileceksiniz. Size uygun yaratıcı faaliyetleri keşfederek yaratıcılığınızı üretime çevirebileceksiniz. Yaratıcı zihnin konforunu, eğlenceli ve keyifli halini yaşayacak, sıkıldığınız işlerden zevk alabileceksiniz. 
Mesleğinizde yaratıcılığı kullanarak kariyerinizde başarıyı yakalayabileceksiniz. Yaratıcılığın kendinizi keşfetmeniz noktasında size nasıl eşlik edeceğini deneyimleyeceksiniz.

VERİMLİLİK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Verimlilik, günlük hayatımızda da çokça kullandığımız bu kavram, işletmelerin tüm fonksiyonlarını kapsar. İşletmelerin verimlilik düzeyi; uygulanan yönetim tekniklerinden, organizasyon yapısından, işgücünün niteliğinden, kurum kültürü gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. 
Bu eğitim ile amaçlanan katılımcılara, işletmelerinde verimlilik arttırıcı teknikler hakkında temel bilgilendirme yapmak, var olan kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için firmalara yol göstermektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Gerek normal çalışma şartlarında gerekse olası kriz dönemlerinde, işletmelerin geleceği doğru planlaması ve eldeki kaynakları optimum şartlarda kullanabilmesi için bu eğitimle birlikte paylaşılacak verimlilik yönetimi esaslarıyla birlikte daha planlı ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak mümkün olacak.

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

EĞİTİMİN AMACI:
Özellikle son 10 yıldır çok duymaya başladığımız stres temelli bu sorun hakkında katılımcıları bilgi sahibi yapmak ve yaşanacak iş streslerinin tükenmişlik sendromuna dönüşmesinin başlıca sebepleri hakkında bilgi sahibi olmak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Tükenmişlik sendromu hakkında bilgilenecek, stresin son aşaması olarak kabul edilen bu sendromun insana etkileri ve insandan kopardıkları hakkında fikir sahibi olacaksınız. 
Tehlike çanlarının çalma noktasını fark etme ve ne zaman böyle bir durumla karşılaşılabileceği ve ayrıca olası bir karşılaşma esnasında bu krizi yönetme yollarını öğreneceksiniz.

STRATEJİK DÜŞÜNME

EĞİTİMİN AMACI:
İş yerinde ve sosyal yaşamlarında çalışanların; şirketlerinin analizini yaparak, vizyoner bakış açısını öğrenebilmeleri ve bu çerçevede strateji geliştirebilmelerini sağlamaktır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Strateji geliştirme ve uygulama yapma etkisine sahip olacak, çalıştığınız kurumun vizyonuna katkıda bulunacak ve ayrıca vizyonu şekillendirebilecek gelişmeler gösterebileceksiniz.

SUNUM TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
İş yaşamınızda etkili sunum gerçekleştirmenizi, sunum dilinin ve tekniklerinin nasıl kullanılacağını, çalışacağınız konunun en etkili şekilde katılımcılara aktarımını sağlamayı amaçlamaktadır.,
 
EĞİTİMİN FAYDASI:
Etkili sunumun nasıl hazırlanacağını öğreneceksiniz. Sunum öncesi hazırlık ile ilgili detayları öğrenerek sunumunuzu güçlendirebileceksiniz. Paylaşmak istediğiniz konuyu katılımcılarınıza onların algı sistemlerini tanıyarak aktarabileceksiniz.
Renkli, etkili, planlı ve eğlenerek öğrenme prensibi ile keyifli sunumlar hazırlayabileceksiniz. Sahne korkunuzu ortadan kaldıracaksınız. Sunum hazırlarken hangi kaynakların ne şekilde kullanılacağı ile ilgili bilgi sahibi olacaksınız.
Sahnede özgüveninizi sergileyebilecek ve iyi işlere imza atabileceksiniz.

SATIŞ

EĞİTİMİN AMACI:
Öncelikle kendinizi daha doğru, detaylı ve objektif olarak tanımanızı sağlamak ve bu gücü satışta nasıl başarıyla uygulayacağınız konusunda size yardımcı olmak. Ayrıca karşınızdaki olası müşteri profilini tahmin etme gücünüzü arttırarak sunumunuzu ona göre şekillendirmeyi sağlamak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Öncelikle kişiliğimizi oluşturan davranışlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Kendinizi çok daha doğru ve detaylı tanıma şansınız olacak. Bu sayede satış tarzınızı öğrenmiş olacaksınız. Satış alanındaki güçlü ve limitli yanlarınızı tüm detaylarıyla görebileceksiniz. Satışın hangi aşamalarında kendinizi geliştirmeniz gerektiğini öğrenmiş olacaksınız.
Sizde yaratmayı düşündüğümüz farkındalık sayesinde satışta ekstra motivasyona sahip olabileceksiniz. Edineceğiniz bilgilerle müşterinin olası profilini anlama ihtimaliniz yükselecek. Farklı müşteri profillerine neden farklı sunum yapma gereğini biliyor olacaksınız. Müşteri tipleriyle ilgili edineceğiniz bilgilerle, karşı tarafa nasıl sunum yapmanız gerektiğini bilecek ve etkin, pratik ve nokta atışı satış yapma ihtimaliniz artacak.
Yapılacak canlı uygulamalarla, hangi müşteri profili ne tarz satışçıdan hizmet almaya daha yatkındır sorusunun cevabını bulacaksınız. Satışın aslında bir iş değil, bir oyun olduğunu ve oyunun kurallarını sizin de belirleyebileceğinizi göreceksiniz.

PLANLAMA

EĞİTİMİN AMACI:
Planlamanın tanımı, boyutları, işlevleri ve nasıl yapılacağı konularında ortaya konulacak tüm bilgi ve tecrübeler katılımcılarla paylaşılacak olup, katılımcılara uzakta görünen hedefe varmanın ilk olmazsa olmazının neredeyse kusursuz bir planlamadan geçtiği, planlamaya ayrılacak zamana asla acınmaması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılarak farkındalık yaratmak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Katılımcılar planlamanın nasıl yapıldığını, ne zaman revize edilmesi gerektiğini, planlamanın somut getirilerini, ve gelişme yolundaki önemi konusunda bilgilendirilecektir.

PERFORMANS YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
İnsan kaynakları yönetim sisteminin içerisinde ivmesi güçlü olan performans yönetim sistemini açıklamak, performans yönetim sistemlerini çalışmak, performansın başarıya etkisini somut olarak gözlemlemek, verimli çalışma prensibini performansa yansıtabilmek ve karlılığa katkı sağlamak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İnsan kaynaklarının tüm süreçlerini sistem dahilinde algılayabileceksiniz. Performans yönetim sisteminin bütüne olan katkısını uygulamalı olarak öğreneceksiniz. Performans yönetim sistemlerini tümünü ve aralarında ki farkı çalışacaksınız.
Performans yönetiminin çalışanlarınıza olan etkisini anlayacaksınız. Performansı doğru ve şirketinize uygun yöntemlerle yöneterek somut sonuçlar elde edeceksiniz.
Doğru performans yönetiminin doğru eğitim ve kariyer planı yapabilmedeki etkisini anlayabileceksiniz.

ÖZGÜVEN VE CESARET

EĞİTİMİN AMACI:
Cesaret ve kendine güven duygusunu tanımak, bu iki duygunun güçlü bağını farketmektir. Ayrıca kendine güven duygusu ile cesaret duygusunun nasıl geliştirileceğini ögrenmeyi amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Katılımcılar kendilerini daha iyi tanıyacak, evet - hayır demeyi öğrenecek, bireyin gerek kendi nezdinde ve gerekse iş çevresinde saygıyla kabul gören bir tarza ulaşacak, özgüvenini artırarak özel ve iş hayatında başarı kazanacak, profesyonelliğini artıracak temel konular, yaklaşım ve davranışlar hakkında verilen bilgilerle farkındalık kazanmaları sağlanacaktır.

ÖFKE KONTROLÜ

EĞİTİMİN AMACI:
Katılımcıların öfkelenmelerine yol açan süreçleri fark etmelerini sağlamak. Kendi davranışlarını ve bilişsel süreçlerini izleme ihtiyacı konusunda farkındalık uyandırmak. Öfke kontrolü ile ilgili teknikleri öğrenmek. Öfke duygusunun ifadesinde ve kontrolünde davranış değişimini hedefleyen öfke kontrol programı ile bu değişim sürecinde, hem kişilerin kendi kişisel özelliklerini, hem çevresel özellikleri fark edip, kendilerini kontrol konusunda teknik donanım kazanmalarını sağlamak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Öfkenin doğal olduğunu kabul edeceksiniz, öfkenizi tanıyacaksınız, öfkenin nedenini anlayabileceksiniz, düşüncelerin farkına varacaksınız, öfke üzerinde kontrol kazanacaksınız.

MÜŞTERİ ŞİKAYET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Müşteri şikayetlerini daha etkin ve daha verimli yönetmeniz için gerekli yönetim araçlarını tanımlayarak, müşterilerinize sağladığınız hizmetten memnun kalınmasını sağlamaktır. Ayrıca müşterilerinizin itiraz noktalarını keşfederek alternatif süreçler oluşturabilmenize yardımcı olabilmektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İkna taktik ve tekniklerine sahip olabileceksiniz. Değişen müşteri yapısına kısa sürede uyum sağlayabileceksiniz. Tüketici davranışlarını analiz etmeyi öğreneceksiniz. Şikayet yönetimini daha doğru uygulayabileceksiniz.
Ayrıca, gerçek itiraz ile hayali itirazı ayırt ederek, müşteri profilini anlama ihtimalinizi yükseltebileceksiniz. Bunun yanında müşteri profili hakkında edineceğiniz bilgiler ile daha pratik ve daha etkin olmanızı sağlayabileceksiniz.

KOÇLUK BECERİLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim modülünde firmanın katılımcı olarak belirlediği tüm beyaz yakalı personel ve yöneticiler, iş yerinde ve sosyal yaşamlarında tüm dünyada hızla yayılan koçluğun ve koçluk becerilerinin neler olduklarını ve onları doğru kullanabilme becerilerini öğrenir, konu hakkında yeni duyacağı bilgileri dağarcığına ekler. Aynı zamanda koçluğun ne olup olmadığını ve hareket alanlarını öğrenir, ayrıca iş yaşamından başlayıp hayata yayarak kullanmaya başlar.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Günümüzde insanların en çok yaşamaya çalıştıkları değer huzur. Çoğu insan farkında olmasa da huzuru yakalamaya çalışıyor hayatlarında. Mutlu olmak, yaşamlarını anlamlandırmak hatta kendilerini daha iyi tanımak için çeşitli yollar deniyorlar. İşte bu yollardan son zamanlarda en çok tercih edileni koçluk desteği almak. Bu eğitimde koçluk mesleğinde profesyonel koçların fayda sağlamak adına kullandığı araçlardan bazılarını tanıyacak ve örneklendireceksiniz.

KİŞİLİK ENVANTERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Sistemin bireyle ilgili vermiş olduğu grafikleri okumayı öğrenerek, yazılı raporların dışında yorumsal güç elde etmektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Kişilik ve davranış oluşumu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Thomas Kişilik Envateri’ni daha verimli ve etkin kullanacaksınız. Kişileri tanıma yönünden zaman ve pratiklik kazanacaksınız. Yazılı raporlardaki bilgilerin tamamını grafiklerde yorumsal olarak görebileceksiniz.
Görev Analizi çalışması ile maliyet yapmadan birey - görev uyumunu görebileceksiniz. Aday seçiminde yanlışlıkların maliyetini azaltmış olacaksınız. Kurum içi görev kargaşasını minimize etmiş olacaksınız Kişiliğin bir alt boyutu olan davranışlar hakkında bilgi sahibi olunca kendinize ve etrafınızdaki insanlara olan bakış açınızı değiştireceksiniz. Her davranış faktörüne özel edineceğiniz genel bilgiler ve belirli beden dili bilgisi sayesinde insanları (çevrenizdekileri, çalışanlarınızı) anlama ve tanıma beceriniz artacak.

İNOVASYON

EĞİTİMİN AMACI:
Yönetici seviyesindeki çalışanların; inovasyonun strateji, boyut ve değişim sürecinin gerçekleştirilmesi konusundaki farkındalıklarının sağlanması, ayrıca personelin öngörülen inovasyonla uyumu, lider ve yöneticilerin çeşitli aşamaların basamaklarını görmeleri ve kendi yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İnovatif, diğer bir deyişle yenilikçi bir çalışan olabilmek adına geliştirilmesi gereken düşünce yapısının, ayrıca inovasyonu yaşamın her alanına yaymak adına yapılması gereken faaliyetlerin, ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması adına alınması gereken yolların öğrenileceği bir birliktelik olacaktır.

GÜÇLÜ İLETİŞİM

EĞİTİMİN AMACI:
Çalışanların ve yöneticilerin birbirlerini daha yakından tanımasını ve doğru anlamasını sağlamak ayrıca kendi aralarında daha bilinçli ve doğru iletişim kurmalarına katkıda bulunarak, iletişimdeki olası çatışmaları önlemek, dolayısıyla kurum içi verimi arttırmaktır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Öncelikle kendinizi davranışsal açıdan daha detaylı olarak tanıyacaksınız. İletişim tarzınızla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. İletişimdeki güçlü ve limitli yönlerinizin farkına varmış olacaksınız. Olası iletişim kaynaklı çatışmaların önüne geçebileceksiniz. İletişim eksikliğinden kaynaklı aksaklıkların, alınganlıkların ve kırgınlıkların önüne geçebilme şansınız olacak. Çalışma arkadaşlarınız ve yöneticilerinizle nasıl iletişim kurmanız gerektiğini daha kapsamlı göreceksiniz. 
Kurum içi kişilerle olan iletişiminizde yapmanız ve yapmamanız gerekenleri öğrenmiş olacaksınız. Çalışanların birbirlerinin iletişim tarzını öğrenmeleri, birbirlerini daha iyi tanımalarını, daha iyi anlamalarını ve aralarında daha güçlü iletişim kurmalarını sağlayacak. Yöneticiler, astlarıyla olan iletişiminde zamandan kazanarak daha kestirme yollardan sonuca ulaşabilecek. Astlar, yöneticileriyle olan iletişimlerinde daha etkili ve güçlü olabilecek. Bu sayede kurum içi verimliliği arttırmış olacaksınız.

İKNA VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Sizlere hayatın içinde istediklerinizi zorlamadan ve zorlanmadan elde edebilmenizi sağlayacak beceriler kazandırmaktır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Hayatın her alanında dinamik bir müzakereyi yürütmenin ve bu yolla daha da başarılı olmanın yollarını, çatışma önlenmesini, kontrolümüz dışı gelişen her çeşit gizli gündemi tespit ile buna karşı koyabilmeyi öğrenmiş olacaksınız.
Ayrıca rakibin / muhatabın oyun planını, kişisel ya da kurumsal stratejisini tanıma tekniklerini, süreçte karşılaşılacak problemleri hızlı analiz etme ve çözme başarısını, her tip itiraza karşı müzakerede gücü elinizde tutabilmeyi, ikna sayesinde kontrollü taviz yönetiminin teorik ve metodik bilgisini hayatınıza uygulamayı öğreneceksiniz.

İKİLİ İLİŞKİLER

EĞİTİMİN AMACI:
Dünyanın neresinde olursak olalım, kaçınılmaz olan, sürekli bir insan veya insanlar ile birlikte olacağımız, onlarla birlikte yaşayacağımız gerçeğidir. İşte bu eğitimde bu kaçınılmaz birlikteliğin esaslarını, olmazsa olmaz şartlarını, ilişkilerin sağlam temellere oturtulabilmesi için yapılması gerekenleri öğreneceksiniz. Bir ikili ilişkide mutlaka yer alması gereken etkinlikler ve bu etkinliklerin daha verimli bir şekilde kullanılabilesi için yapılması gerekenler paylaşılacak.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İkili ilişkilerde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususları deneyimleyecek, örnek vakalarla anlatılanlar pekiştirilecek,bu vakalar bazı ilginç videolarla işler hale getirileceksiniz.  Ayrıca iş yaşamında da belki de en önemli yere sahip olan ikili ilişkiler, ast-üst ilişkileri ve yönetimle ilişkiler bölümleri hakkında paylaşımlarla farkındalık yakalayacaksınız.

DUYGUSAL ZEKA

EĞİTİMİN AMACI:
Gerek iş, gerekse özel yaşamda duygusal zekanın kazanımlarını öğrenmek, duyguları anlama ve anlamlandırabilmek, kendinizi keşfetmek ve duygusal zeka yetkinliklerinizi güçlendirerek güçlü bir yaşam inşa edebilmek.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Duygularınızın farkına varacaksınız. Duygularınızı yöneterek ilişkileri de yönetebileceksiniz. Otokontrol, mantık, analiz ve doğru karar sürecinde ciddi bir farkındalık yaşayacaksınız.
Değişime kolay uyum sağlar hale gelebileceksiniz. Kendinizi doğru zamanda, doğru kişiye, doğru bir şekilde ifade edebileceksiniz.
Proaktif bir yaşama adım atacaksınız. Duygusal zekanın özelliklerinin farkına vardıkça kendinizde bu özellikleri geliştirebileceğiniz öğrenme alanları yaratabileceksiniz.

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çatışmacı durumlarını etkin bir şekilde yöneterek uzlaşmaya çevrilebilecek bir iletişim dili geliştirmeyi, proaktif davranmayı, yönetim ve iletişim becerilerini geliştirmeyi ve çatışmaların hangi yöntemler kullanarak çözümlenebileceğini aktarmayı amaçlamaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Etkin iletişim yollarını deneyimleyeceksiniz. Zor insanlarla başa çıkma konusunda deneyim kazanacaksınız. Öfke ve kızgınlığınızın nedenlerinin farkına vararak daha kolay çözümleyebileceksiniz.
Çatışma stratejisi kullanarak olaylara farklı bakış açısından yaklaşabilmeyi deneyimleyeceksiniz. Değerler sisteminizin farkına vararak yaşamınızın devamında farklılıkları daha kolay anlayabileceksiniz. Bazı dinamiklerin farkına vararak zihninizin hızlı ve kolay çözüm bulabileceğini deneyimleyeceksiniz. Proaktif yaklaşımı öğrenerek tüm yaşamınızı kolaylaştırmak ve daha üretken olmak adına kullanabileceksiniz.

BİLİNÇALTI PAZARLAMA

EĞİTİMİN AMACI:
Beynin ikna yapılarını ve bilinçaltı kontrolünün uygulanma alanlarının neler olduğunu göstermek, hayatımızı nasıl etkisi altına aldığını anlatmaktır. Ayrıca pazarlama yapılarında geçmişten günümüze uygulanan bu metodun yapısal, örgütsel çevresini aktararak, mevcut durumdan haberdar etmektir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Bilinçaltını kullanarak pazarlama stratejileri oluşturmayı sağlayabileceğiz. Beynin iknasının hangi yöntemlerle olduğunu aktarabileceğiz. Bilimsel çalışma ve deneylerin pazarlama stratejilerinde ve medyada nasıl kullanıldığını öğrenebileceğiz. Tüketici davranışlarına farklı bir bakış açısı ile bakabileceğiz.

AUTODESK FUSİON 360

EĞİTİMİN  AMACI:
Autodesk Fusion 360 Programı özgür ve esnek bir biçimde yüzey ve katı modellemeye imkan sağlamaktadır. Aynı şekilde üretilen tasarımların ölçülü ve üretime yönelik olmasının yanısıra parametrik (tasarımın her aşamasına müdahale edilebilen) yapısıyla da güçlü bir tasarım aracı haline gelmiştir.

RHİNOCEROS

EĞİTİMİN  AMACI:
Rhinoceros, teknik olarak 3 boyutlu bir uzay düzleminde obje yaratma programıdır. En büyük avantajı hızlı ve basit kullanılmasıdır. Pek çok programda yapmakta zorlanılan amorf ve düzensiz yüzeyler konusunda çok büyük bir tasarım avantajı sağlar.

CİVİL 3D

EĞİTİMİN  AMACI:
Autocad Civil 3D bilgisayar ortamında karayolu, demiryolu, atık su gibi projelerin üç boyutlu olarak tasarlanabileceği, bunlara ait sanat yapıları, kavşak çözümleri, kübaj hesapları ve çeşitli analizlerin yapılabileceği ve raporlamaların oluşturulabileceği bir yazılımdır. Autocad Civil 3D kullanılarak oluşturulan projeler üç boyutlu olarak tasarlanabilmekte, animasyonlar ve simülasyonlar hazırlanabilmekte ve böylece bitmiş projenin sunumu zenginleştirilebilmektedir.

AUTOCAD MAP 3D

EĞİTİMİN  AMACI:
AutoCAD Map 3D, GIS, planlama ve tasarım uzmanlarının daha kesin kararlar alması için bilgi erişimi, değerlendirmesi ve paylaşımını kolaylaştıran, model tabanlı planlama ve yönetim yazılımıdır.

ARCGIS

EĞİTİMİN  AMACI:
ArcGIS kursu için katılımcılar temel bilgisayar bilgisine hakim olmalıdırlar. Katılımcıların tercihen harita uygulamaları konusunda eğitimi veya tecrübesi olmalıdır. Ayrıca AutoCAD gibi genel CAD mantığını bilmek öğrenme sürecini hızlandıracaktır.

INVENTOR

EĞİTİMİN  AMACI:
Autodesk Inventor, tasarım sürecini hızlandırmak, veri yönetimini basitleştirmek ve ürün geliştirme maliyetlerini düşürmek için mekanik tasarımcılara yönelik çözümler sunan bir programdır. 
3 boyutlu tasarım teknolojisinde en son aşama olan Autodesk Inventor’ın yeni sürümü, ürünlerin pazara daha hızlı çıkmasını sağlayan ve maliyeti azaltan yeni özellikler sunmaktadır. Autodesk Inventor, mekanik tasarım için süreci hızlandıran, veri yönetimini basitleştiren ve ürünlerin tasarımında kolaylıklar sağlayan yüksek performans özellikleri taşımaktadır.

SOLİDWORKS

EĞİTİMİN  AMACI:
SolidWorks üretime yönelik olarak 3 Boyutlu katı model tasarlanmasına, tasarlanan parçaların montajı, simülasyonu ve analizlerine olanak tanıyan bir CAD/CAM yazılımıdır. CAD (Computer Aided Design-Bilgisayar Destekli Tasarım) ve CAM (Computer Aided Manufacturing-Bilgisayar Destekli Üretim) aşamalarında oldukça güçlü olan yazılım, CNC(Computer Numerical Control-Bilgisayar Sayımlı (Kontrollü) üretim yöntemlerine de tam uyum sağlar. Program ayrıca Sheet Metal (Saç Metal) çizim araçları sayesinde Saç Metal Bükme/Şekillendirme yöntemiyle imalat için de tasarım çözümleri sunar.
SolidWorks öncelikli olarak üretime yönelik tasarımlar oluşturmayı hedefleyen bir programdır. Üretime yönelik olarak kullanıldığında CNC ya da sac metal yöntemleriyle üretim yapılan bütün sektörlerde kullanılır. Endüstriyel Tasarımcılar, Makine Mühendisleri/Teknisyenleri, Endüstri Mühendisleri, Gemi İnşa sektörü, Uçak üretimi ve otomotiv gibi bir çok sektörde güçlü destek sağlayabilen bir programdır.
SolidWorks programı ürün tasarımlarında, hızlı prototip makinaları kullanılan tasarım süreçlerinde de oldukça işlevlidir. Ürün üretilmeden önce SolidWorks ortamında çizilir, montajı yapılır, farklı materyallerle görsel sunumu hazırlanabilir ve mekanik hareketlerinin animasyon videoları hazırlanabilir.

XSTEEL

EĞİTİMİN  AMACI:
Xsteel (güncel adı ile Tekla Structures), inşaat ve yapı endüstrisinde özellikle çelik konstrüksiyon ve betonarme projeleri için kullanılan ve projelerde oldukça detaylandırma fırsatı sunan bir 3B Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) yazılımıdır.

SAP2000

EĞİTİMİN  AMACI:
SAP2000 kursuna katılacak kursiyerlerin, bilgisayar ön eğitimini almış olmaları ve yapı statiği konusunda bilgili olmaları gerekmektedir. İnşaat mühendislerinin, inşaat mühendisliği bölümünde okuyan öğrencilerin, yapı statiği bilgisine sahip olan teknik personelin katılabileceği bir eğitimdir.

STA4-CAD

EĞİTİMİN  AMACI:
Betonarme yapıların çizimi ve statik hesaplarının yapılması konusunda inşaat mühendislerinin ve yapı inşaat firmalarının işlerini kolaylaştıran STA4-CAD, yerli bir yazılım olup sektörde yaygın olarak kullanılan programlardan biridir. STA4, otomatik olarak yapısal 3D modelleme yaparak, analiz opsiyonlarına göre bir defada çözmektedir.

ARCHİCAD

EĞİTİMİN  AMACI:
ArchiCAD; Graphisoft firması tarafından mimarlar için üretilen, üç boyutlu (3D) bilgisayar destekli tasarım programıdır. ArchiCAD ile kullanıcılar gerçek üç boyutlu görüntüyü istenilen bakış açısına uygun olarak, çerçeve, galerideki çizgileri gizlenmiş ya da renklendirilmiş veya fotorealistik görüntüleri modül ya da program değiştirmeksizin tek bir komutla elde edebilmektedirler.

MAYA

EĞİTİMİN  AMACI:
Maya, Autodesk tarafından geliştirilmiş, oldukça güçlü ve çok yönlü bir 3 Boyutlu tasarım, görsel sunum ve animasyon programıdır. Reklam, oyun ve sinema sektörlerinde, özellikle karakter animasyonlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bunun yanında gerçeğe yakın kalitede render özelliğiyle, endüstriyel tasarım ve askeri simülasyon alanlarında da sıklıkla tercih edilmektedir.  
Maya ile yapabilecekleriniz hayallerinizle sınırlıdır. Özellikle organik modelleme alanında, insan, hayvan ve animasyon karakterlerinin gerçeğe çok yakın detaylarda tasarlanması mümkündür.  Render olarak adlandırılan görselleştirme aşamasında malzeme ve aydınlatma imkanları kullanılarak, metal, cam, sıvılar, endüstriyel yollarla üretilmiş malzemeler, kürk, saç, tüy gibi organik unsurlara sahip projeler gerçeğe yakın görsellikte sunulabilir. Program, güçlü bir animasyon modülüne de sahiptir.  Kemik, kas hareketleri, karakter animasyonları ve doğa olayları Maya tarafından gerçekçi şekilde yapılabilmektedir.

REVİT

EĞİTİMİN  AMACI:
Revit; Autodesk firması tarafından üretilen, üç boyutlu (3D) modelleme ile iki boyutlu (2D) çizim unsurların bir arada kullanılabildiği bir yazılımdır. Revit ile dokümantasyon işleri için harcanan süre en aza indiğinden, kişinin tasarıma daha fazla zaman ayırabilmesine olanak sağlanır. Bu program ile tasarım sürecinde verinin yalnızca bir kere eklenmesi yeterlidir, tüm tasarım süresince kullanılabilir ve tasarımdaki her türlü değişiklik tüm dokümanlara anında yansır.

3DS MAX

EĞİTİMİN  AMACI:
3ds Max (3D Studio Max), Autodesk tarafından geliştirilmiş, oldukça güçlü ve çok yönlü bir 3 Boyutlu tasarım, görsel sunum ve animasyon programıdır. Birçok alanda popüler hale gelen 3Ds Max, özellikle Mimari, Grafik Tasarım, Sinema TV, Animasyon, Endüstriyel Tasarım gibi sektörlerde etkin olarak kullanılmaktadır.
3Ds Max kursu  ile yapılabilecekler neredeyse sınırsızdır.  3 Boyutlu modelleme aşamasında; mimari yapılar, otomobil, uçak gibi araçlar, insan, hayvan ve animasyon karakterlerinin gerçeğe çok yakın detaylarda tasarlanması mümkündür. Render olarak adlandırılan görselleştirme aşamasında; malzeme ve aydınlatma imkanları kullanılarak, metal, cam, sıvılar, endüstriyel yollarla üretilmiş malzemeler, kürk, saç, tüy gibi organik unsurlara sahip projeler gerçeğe yakın görsellikte sunulabilir. Program, güçlü bir animasyon modülüne de sahiptir. Kemik, kas hareketleri, karakter animasyonları ve doğa olayları 3Ds Max tarafından gerçekçi şekilde yapılabilmektedir.
 


AUTOCAD

EĞİTİMİN AMACI:
AutoCAD, fikirlerinizi gerçekleştirirken size hız, güç ve etkinlik sağlayan bir Autodesk programıdır. AutoCAD, kavramsal tasarımdan çizim ve detaylandırmaya kadar sizlere yaratma, görselleştirme ve dokümantasyon için ihtiyaç duyduğunuz her türlü aracı sağlar.


ANATOMİ VE FİZYOLOJİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, anatomi ve fizyoloji alanında bilgi edinmek ya da bilgisini belgelendirmek isteyen, sağlık ve spor sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik düzenlenmektedir.

SAĞLIK HİZMETLERİ PERSONEL YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, sağlık kuruluşlarının personel yönetimi ya da insan kaynakları departmanlarında çalışan veya çalışmayı hedefleyenler için düzenlenmekte ve sağlık hizmetleri ve personel yönetimi konularını kapsamaktadır.

AR-GE VE İNOVASYON

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, işletmelerin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) departmanlarında Ar-Ge Uzmanı, Ar-Ge Mühendisi ya da inovasyon uzmanı olarak çalışan veya bu alanlarda çalışmak isteyen adaylar için düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı Ar-Ge Yönetimi eğitim programıdır. Ayrıca, yakın gelecekte Ar-Ge alanında çalışan ve çalışmak isteyenlerden belge zorunluluğu getirilmesi beklenmekte ve bu konuda hazırlık yapılmaktadır.

KODLAMA EĞİTİCİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kodlama; bir problemi çözebilmek için farklı bilişsel becerilerin bir arada kullanılma sürecidir. Problemi çözebilmenin ilk aşaması öncelikle verilen problemin net olarak anlaşılması ve analiz edilmesidir. Bireylere; problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve yaratıcı düşünmek, problem çözme odaklı olmak, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırır. Ayrıca çocukların bilgisayar başında harcadıkları zaman göz önüne alındığında, bu zamanı onlara fayda sağlayacak ve geliştirecek konuya yönlendirmek daha yararlı olacaktır

OYUN TERAPİSİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çocukların konuşma dili oyundur, bu dili anlayabildiğimiz de çocukların duygusal dünyasına girebilir ve sorunlarına yardımcı oluruz. Çocuğun terapide oyun oynaması, bir yetişkinin terapide problemlerini konuşarak dışa vurmasına benzer. Çocuklara oyun terapi odasında kendilerini oyunlar yolu ile ifade edebilmeleri için fırsat yaratılır. Oyun Terapisi sertifika programı bu konuda çalışacak uzmanların çocukları daha iyi anlamadaki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, okul öncesi çocuklara yönelik eğitim verilen özel kurumlarda çalışan veya bu alanda kariyer hedefleyen bireylere yönelik düzenlenmektedir.

EVDE ÇOCUK BAKIMI

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, çocuğun günlük bakımı, beslenmesi, fiziksel güvenliğini sağlama, çocuğun yaşına uygun etkinlik geliştirme konularını kapsamakta; evde çocuk bakımı mesleğini icra edenler, anneler ve anne adaylarına yönelik düzenlenmektedir.

GENEL MUHASEBE

EĞİTİMİN AMACI:
Genel Muhasebe Eğitimi'nin temel amacı; çeşitli sektörlerdeki muhasebe elemanı açığını gidermek üzere etkin bir şekilde kişilerin eğitilmesi ve onların piyasanın ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirilmesidir.

EMLAKÇILIK

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, gayrimenkul danışmanları ve eksperleri, emlakçılar, inşaat sektöründe çalışanlar, müteahhitler, inşaat mühendisleri, bankacılar, yatırım uzmanları, Mortgage uzmanları ve bu alanlarda çalışmak isteyen adaylar için düzenlenmektedir. Yakın gelecekte Gayrimenkul Danışmanlığı alanında çalışan ve çalışmak isteyenlerden belge zorunluluğu getirilmesi beklenmekte ve bu konuda hazırlık yapılmaktadır.

TOPLANTI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitimimizde amaçlanan; verimli ve etkili toplantılar yapabilmek için gerekli ortamı ve aynı zamanda düzeni oluşturmak, toplantı akışını olumsuz yönde etkileyen faktörler ile baş ederek, verimliliği artıracak ipuçlarını katılımcılar ile paylaşmaktır.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ TEMSİLCİSİ

EĞİTİMİN AMACI:
Müşteri hizmetleri alanında çalışmak isteyenlere müşteri hizmetleri temsilcisinin sahip olması gereken yetkinliklerini kazandırmak ve müşteri hizmetleri temsilcisinin görevlerini yerine getirmek için gerek olan bilgi ve donananımı edindirmek amaçlanmaktadır.

PROJE YAZMA VE YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmak için proje hazırlamak, Avrupa Birliği, TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlık, SANTEZ, Üniversite BAP, DPT ve Kalkınma Ajansı gibi kurumlara ya da iç kaynaklara dayalı proje yazmak ve proje uzmanlığı sertifikasına (PUS) sahip olmak isteyen adaylara yönelik düzenlenmektedir.

SATINALMA UZMANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:
Küresel rekabet ortamında satınalma faaliyetleri işletmeler için stratejik bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerin bulunması, onlarla olan ilişkilerin yönetilmesi, pazarlık süreçleri, tedarikçi ilişkileri, satınalmada pazar araştırması gibi bir dizi faaliyetin bu eğitimle öğretilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitimi ile Satınalma mesleğini icra eden kişilerin bilgilerinin güncellenmesi, satınalma hakkındaki yeni teknik ve yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir.

ETKİNLİK VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu programda; katılımcılar ; etkinlik planlama ve etkinlik organizasyonuna ilşkin yenilikçi yaklaşım teknikleri öğrenirken, iş dünyasında karşılaşabilecekleri etkinlik ve organizasyonlara ilişkin sorunlar karşısında çözüm odaklı ve fonksiyonel bakış açılarını geliştirecekler. Aynı zamanda kurumların bayi toplantısı, roadshow, fuar katılımı, iç-dış faaliyet, tanıtım, eğitim organizasyonları, lansman toplantıları vb etkinliklerinin ve etkinlik süreçlerinin yönetilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

LOJİSTİK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda dünya ve ülkemiz hızla gelişmekte her geçen gün yeni teknolojiler, sistemler ve yöntemler oluşturulmakta; Rekabet giderek artmaktadır. Lojistik Yönetimi, Satınalma Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi başlıkların detaylı olarak irdeleneceği olan eğitim programı, tamamıyla Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilmektedir.

RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Risk analizi, işyerinde mevcut veya dışarıdan gelebilecek olası tehlikelere karşı birtakım önlemlerin alınabilmesi ve bu tehlikelere ne gibi etkenlerin sebep olduğunun belirlenebilmesi için olası risklerin derecelendirilmesi ve kontrol altında tutulması amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler için oldukça büyük bir önem taşıyan risk analizi, normal şartlarda işveren tarafından yapılır. İşveren, çalışanlarının ve çalışma ortamının sağlıklı ve güvenli olması açısından belirli dönemlerde risk analizi yapar veya bunu başka uzmanlara yaptırır. Fakat bazı durumlarda işveren tarafından risk analizi yeterli düzeyde olmadığında, bu konuda uzman kişilere ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla bu konuda kariyer yapmak isteyen kişiler, risk analizi eğitimi alarak konusunda uzmanlaşabilirler.

6 SİGMA

EĞİTİMİN AMACI:
Piyasada uzun yıllardır varlığını sürdüren ve her geçen gün büyümeye devam eden büyük firmaların bu başarısında 6 Sigma metodunun oldukça büyük bir payı bulunuyor. Çünkü düşünüldüğünde büyük bir firmanın tüm üretim ve satış sürecini nasıl gerçekleştirdiği, bu süreçte ortaya çıkan problemlere nasıl çözüm bulduğu, insan yönetimi, kar-zarar dengesini sağlama ve daha birçok konuda nasıl sistematik bir şekilde yol izlemesi gerektiği bu metot sayesinde mümkün oluyor. Dolayısıyla firma içerisinde bulunan tüm çalışan ve yöneticilerin bu metotlar hakkında bilgi sahibi olması, firmanın gelişimi açısından büyük önem taşıyor.  Günümüzün en etkin eğitim sistemlerinden olan uzaktan eğitim paketlerinden yararlanarak çalışanların, yöneticilerin veya iş arayanların bu metotları daha detaylı olarak öğrenmesi mümkün.

ISO 16949 OTOMOTİV YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
ISO 16949, otomotiv sektörüne yönelik uluslararası Kalite Yönetim Sistemidir. Bu eğitim, otomotiv sektöründe çalışan ya da kariyer hedefleyen mühendis/mühendis adayı, yönetici, kalite elemanı ve diğer personeller için düzenlenmektedir. Otomotiv sektöründeki firmalar iş başvuruları ile bu sektörle iş yapacak diğer firmalar için bu eğitimi ve sertifikasını önemsemektedir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, kurumsal bilgi güvenliği alanında global bir standart olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardının gereklilikleri, kurulum süreci, genel yapısı ve denetimine ilişkin konular hakkında detaylı bilgilendirme sağlanmasını amaçlamaktadır.

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, çeşitli sağlık kuruluşlarının orta ve üst düzey yönetim kademelerinde "Yönetici” olarak çalışan ya da bu alanda kariyer hedefleyen adaylara yönelik düzenlenmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan yöneticilerin, sağlık yönetimi ve işletmeciliği alanında mesleki bilgilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak ve kaynakların rasyonel kullanımını üst seviyeye çıkarmak eğitimin temel amacıdır.

SAĞLIK HİZMETLERİ İLETİŞİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, sağlık sektöründe çalışan ve çalışmayı hedefleyenlerin iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmektedir.

HASTA GÜVENLİĞİ

EĞİTİMİN AMACI:
Sağlık Kurumlarında sağlık hizmeti alan ve sunan her iki tarafında güvenlik, etik değerler, hasta bilgi mahremiyeti, acil durum kodları ve esaslarla donanmış bir program olarak karşınıza çıkmaktadır.

POWERPOİNT 2016

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, Microsoft Office Powerpoint programının en güncel versiyonu kullanılarak uygulamalı ve adım adım hazırlanmış olup, Microsoft Powerpoint hakkında temel bilgileri edinmek ve uzmanlaşmak isteyen katılımcılara yönelik düzenlenmektedir.

WORD 2016

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, Microsoft Office Word programının en güncel versiyonu kullanılarak uygulamalı ve adım adım hazırlanmış olup, Microsoft Word hakkında temel bilgileri edinmek ve uzmanlaşmak isteyen katılımcılara yönelik düzenlenmektedir.

EXCEL 2016

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, Microsoft Office Excel programının en güncel versiyonu kullanılarak uygulamalı ve adım adım hazırlanmış olup, Microsoft Excel hakkında temel bilgileri edinmek ve uzmanlaşmak isteyen katılımcılara yönelik düzenlenmektedir.

MİCROSOFT OFFICE 2016

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, Microsoft Office 2016 versiyonu kullanılarak uygulamalı ve adım adım hazırlanmış olup, Microsoft Word, Excel ve Powerpoint programları hakkında gerekli bilgileri edinmek, bu programları etkin kullanmak ve kendilerini temel ofis programlarında uzmanlaştırmak isteyen katılımcılara yönelik düzenlenmektedir.

SOSYAL MEDYA PAZARLAMA

EĞİTİMİN AMACI:
Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi'nin temel amacı; sizlere Sosyal Medya ile ilgili tüm bilgileri aktararak, Sosyal Medya hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayıp, hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.

E-TİCARET

EĞİTİMİN AMACI:
E-Ticaret Eğitiminin Hedefi; Sizlere E-ticaret ile ilgili tüm bilgileri aktarmak, E-ticaret hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğreterek, hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.

GOOGLE ADWORDS

EĞİTİMİN AMACI:
Temel Google AdWords Eğitiminin amacı, Google araması ve Google AdWords hakkında bilgi edinmenizi ve AdWords'ün İnternet arama motoru ve anahtar kelimelere yönelik reklam kavramlarıyla nasıl ilişkili olduğunun katılımcılara aktarılmasıdır.

FİNANS YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu dersin amacı; öğrencilere  finansal yönetimle ilgili kavramlar ve ilkeler konusunda bilgiler vererek, işletmeye değer yaratacak finansal kararlar alma ve karşılaşılacak finansal sorunlara uygun çözümler getirme becerileri  kazandırmaktır.

MARKA YÖNETİMİ

EĞİTİMİN İÇERİĞİ VE AMACI:
Günümüzde Marka; işten işe, işten tüketiciye, kişiden kişiye olmak üzere çok değişik boyutlarda ve şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Sıradışı, kazanan, yaratıcı marka  için sadece ürüne odaklanmak yeterli olmamakta, doğru ve anlamlı marka stratejileri geliştirerek sosyal ve kültürel değişime ayak uydurmak gerekmektedir.

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

EĞİTİMİN AMACI:
Başta eğitimciler, eğitmen adayları, liderler, yöneticiler için gerekli olan "Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi" ile katılımcıların; hitabet, telaffuz, vurgu, ses ve nefes kontrolü, sahne kullanımı gibi konularda, uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır.

ETKİN TAKIM ÇALIŞMASI

EĞİTİM AMACI:
Bir takım oluşturmak için sadece elemanları belirlemek ve onlara görevler vermek yeterli değildir. Birlikte, ortak hedefe doğru ilerlemek için bazı tutum, bilgi ve becerilere sahip olunması gerekir. Bu eğitimde modern bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Ülkemizde artık sadece alınan puanlar ile kamu kurumuna veya özel şirketlere işe elaman alımları yapılmamaktadır. Bunun yanında  mülakat(Sözlü Sınav) puanları da dikkate alınmaktadır. Çok iyi Kpss, Ales, Kpds puanları almak işe girmek için yeterli olmamaktadır. Öğretmen alımları, polis alımları, asker alımları ve son olarak genel devlet memurluğuna personel alımında da mülakat yapılmaktadır. Kısa sürede hayatınızı değiştirecek davranışlarına hakim olmak ve bu süreci iyi geçirmek için bu eğitim programı hazırlanmıştır. Bireylere bu süreçte nelere dikkat etmesi gerektiği, hangi iletişim dilini kullanması gerektiği, ne şekilde oturması gerektiği, beden dilini, jest ve mimiklerini nasıl kullanması gerektiği, sorular karşısında nasıl bir tavır takınması gerektiği anlatılacak ve bu süreçte bastıran psikolojik kaygıyı  nasıl alt edeceği anlatılacaktır.

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, kamu kurumlarında ya da özel işletmelerde yöneticileri asiste etme, ofis çalışmalarına katkı sağlama ve büro yönetimi faaliyetlerini koordine etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi yetiştirilmesine yönelik düzenlenmektedir.

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Analitik ve sistematik olarak problemlerin ele alınması, analiz edilmesi ve çözülmesinin nasıl gerçekleştirilebileceği, bu aşamalarda kullandığımız temel problem çözme araçların/teknikleri nasıl kullanabileceğimiz anlatılmaktadır.

KURUMSAL İLETİŞİM UZMANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:
Kişisel iletişim becerilerini geliştirmenin yanı sıra iletişim türleri, iletişim prensipleri, iletişim engelleri ve işletmelerde iletişim biçimleri ve etkin iletişim ile kişisel ve kurumsal imajın oluşturulması, korunması ve geliştirilmesi sürecinde hayati öneme sahip olan kurumsal iletişimin etkisi bu programda ele alınmaktadır. Ayrıca örgütsel iletişimin, kurumsal kültür, yönetsel süreçler, liderlik tarzları, çatışma yönetimi stratejileri ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile ilişkilendirilmesi programın temel amaçlarındandır. Böylelikle günümüzün temel işletme kavramları ile iletişim kavramının ilişkisi noktasında katılımcılara yetkinleştirici bilgiler sunulması planlanmaktadır.

TELEFONDA ETKİLİ İLETİŞİM VE SATIŞ

EĞİTİMİN AMACI:
Telefonda hizmet sunanların karşılarındaki kişilere güven vermelerini doğru kişilere ulaşarak ön yargısız olarak onları dinlemelerini müşteriye uygun çözümler bulmalarını itirazlarla ve zor müşteriler ile başa çıkmalarını ve insanları telefonda satış için ikna edebilmelerini sağlayan teknikleri öğretmektir.

ZAMAN YÖNETİMİ

 

EĞİTİMİN AMACI:
Zaman yönetimi, zaman denilen kaynağı istediğimiz sonuçlara ulaşmak için etkin şekilde kullanmaktır. Bu programda, yaşamımızda istediğimiz sonuçlara ulaşabilmek için zamandan daha iyi yararlanmanın yöntemlerini keşfedecek, böylelikle zamanın yetişmemesinden kaynaklanan stresimizi optimal düzeye çekebileceğiz.


 

HİJYEN VE SANİTASYON

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, hastane, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezi "Hijyen ve Sanitasyon Sorumlusu” pozisyonunda çalışan ya da bu alanda çalışmak isteyen adaylara yönelik hazırlanmış bir programdır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Hastane, Huzurevi, Bakımevi, Rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanı bulabilmektedir.

HASTA VE YAŞLI BAKIMI

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, hastane, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve evlerde "Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Uzmanı” pozisyonunda çalışan ya da bu alanda çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir programdır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Hastane, Huzurevi, Bakımevi, Rehabilitasyon merkezi, Evlerde çalışma imkanı bulabilmektedir.

TIBBİ SEKRETERLİK

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim; hastane, muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter” pozisyonunda doktor ya da yöneticisine bağlı olarak çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir programdır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Devlet hastanelerinde (sözleşmeli), Üniversite ve araştırma hastanelerinde (sözleşmeli), Özel hastanelerde (kadrolu), Sağlık ocaklarında, Aile hekimleri merkezlerinde, Polikliniklerde, Tıbbi laboratuvarlarda, Diş hekimleri muayenehanelerinde, Tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilmektedir.

HASTA KAYIT KABUL

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim; hastane, muayenehane, sağlık ocağı, aile sağlığı merkezi ve poliklinik gibi sağlık kuruluşlarında hasta karşılama, hasta yönlendirme, hasta giriş/çıkış işlemleri, kayıt, arşivleme ve danışma hizmetleri gibi görevleri yerine getiren "Hasta Kabul Kabul Sekreteri” pozisyonunda çalışan ya da çalışmak isteyen adaylara yönelik alınması zorunlu bir programdır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler Devlet hastanelerinde (sözleşmeli), Üniversite ve araştırma hastanelerinde (sözleşmeli), Özel hastanelerde (kadrolu), Sağlık ocaklarında, Aile hekimleri merkezlerinde, Polikliniklerde, Tıbbi laboratuvarlarda, Diş hekimleri muayenehanelerinde, Tıp merkezleri gibi sağlık kuruluşlarında iş başvurusunda bulunma imkanı bulunmaktadır.

ISO 19011 İÇ TETKİKÇİ

EĞİTİMİN AMACI:
Uluslararası bir standart olan ISO 19011 standardı ile ilgili olan bu eğitim, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları kapsamaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
İşletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları, Yönetim sistemi danışmanları, İç tetkikçi eğitimcisi olmak isteyenler, bu eğitim sayesinde, ISO 19011 standardı konusunda uzmanlaşabilir.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan ve sistematik bir yaklaşıma sahip olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uluslararası standardını kapsamaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Bu eğitim tüm işletmelere yöneliktir. Dolayısıyla bu eğitim, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi konusunda uzmanlaşmanıza imkan verir.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, ISO 22000 Standart gerekliliklerini incelemek mevcut HACCP Planları ve dokümanların standart gerekliliklerine göre revizyon çalışmalarını başlatabilmek ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Standardını entegre edebilmek HACCP Planlarını oluşturmak ve uygulamaya almak konularında gerekli bakış açısının katılımcılara kazandırılması. 

EĞİTİMİN FAYDASI:
Bu eğitim tüm işletmelere yöneliktir. Dolayısıyla bu eğitim ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda uzmanlaşmanıza imkan verir.

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, uluslararası bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi konusunda uzmanlaşmak isteyen, işletmelerin kalite süreçlerinde aktif rol alan ya da almak isteyen yöneticiler, çalışanlar veya bu konuda kariyer hedefleyen adaylar için düzenlenmektedir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler;
İşletmelerin kalite yönetim ve kalite belgelendirme departmanları, Kalite belgelendirme kuruluşları, İşletmelerin kalite kontrol departmanları, İşletmelerin test, deney ve laboratuvarları, Kalibrasyon firmaları ve laboratuvarları gibi kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmektedir.

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, British Standards Institution (BSI)’nın iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uluslararası standartıdır. Ulusal ve uluslararası işletmelerin çoğunda bu belge zorunlu tutulmaktadır. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda uzmanlaşmak ve bu alanda belgelenmek isteyen adaylar başvuru yapabilir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Bu eğitim tüm işletmelere yöneliktir. Dolayısıyla bu eğitim, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda uzmanlaşmanıza imkan verir.

LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim, liderlik özelliklerini geliştirmek isteyen tüm bireyler, yönetici adayları ve yönetici asistanları için düzenlenmektedir.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Eğitim sonunda bireyler stres ve kriz yönetimi, çatışma yönetimi, ekip çalışması, etkin iletişim ve raporlama konularında bilgi sahibi olmaktadır.

MOTİVASYON VE STRES YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile günlük hayatta birlikte yaşamayı öğrenmek gereken stres kavramı ile ilgili tüm ekibin bilgi sahibi olması ve geniş anlamıyla performanslarının olumsuz etkilenmesini önlemek için pratik teknikler öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN FAYDASI:
Bu program ile stresi tanımlayabilecek ve stres sinyallerini fark edebilecek, yaşamınızdaki stresi kontrol altına alabilmek için kişisel potansiyelinizi kavrayacak yöntemler ve hemen uygulayabileceğiniz bilgi ve becerileri kazanacaksınız. Bireysel motivasyonlarını arttırarak çevreleriyle olumlu iletişim sağlamalarına ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkıda bulunmalarına  yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

ETKİLİ İLETİŞİM BEDEN DİLİ

EĞİTİMİN AMACI: 
Eğitimini gördüğünüz alanda bilgilerinizi sağlamlaştırıp, sahip olduğunuz donanımı ispatlamanın ve yeni tecrübeler edinmenin en güzel yollarından bir olan sertifika programı pek çok alandan kişiye hitap etmektedir.
 
EĞİTİMİN FAYDASI:
Katılımcının eğitim gördüğü alandaki bilgilerine katkıda bulunacağı için, katılımcının uzman olduğu alanda, yani mesleki anlamda kendine olan güvenini artırır. Çalışacağınız alanda ön plana çıkmanızı sağlar. Sektörünüzde uzmanlaşmanıza yardımcı olur. 

SATIŞ VE PAZARLAMA

EĞİTİMİN AMACI 
Bu eğitim, işletmelerin satış ve pazarlama ekiplerinde satış temsilcisi veya danışmanı olarak görev alan ya da bu alanda kariyer hedefleyenlerin bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak düzenlenmektedir.
 
BU EĞİTİMİN FAYDASI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, işletmelerin ilgili pozisyonlarında satış temsilcisi ya da danışmanı olarak çalışma imkanı bulabilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu eğitim, işletmelerin personel ya da insan kaynakları yönetimi departmanlarında çalışan veya bu alanda kariyer hedefleyen bireylere yönelik olarak düzenlenmektedir.
 
EĞİTİMİN FAYDASI: 
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, işletmelerin personel ya da insan kaynakları bölümlerinde çalışma ve ilgili süreçlerde görev alma imkanı bulabilmektedir.


 

MUHASEBE VE MALİ ANALİZ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu programı başarıyla tamamlayan her kursiyer;

Muhasebenin genel işletme yönetimini bilir.

Muhasebeden beklenen işlevleri yerine getirebilmek için ne tür işlemlerin yapılması gerektiğini kavrar.

İşletmenin; finansal tablolarının kişiler yönünden önemini ortaya koyabilir.

İşletme faaliyetlerinin analizini ve yorumunu yapar.

EĞİTİM SÜRESİ:

Haftada 6 saat,

Toplam süre 12 hafta 72 saat

KİMLER KATILABİLİR?

En az lise mezunu yetişkinler için hazırlanmıştır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı başarıyla tamamlayanlar; bir işletmenin muhasebe departmanlarında, muhasebe uzmanı, uzman yardımcısı ya da kontrol ve analiz uzmanı olarak çalışabilirler.

BİLGİSAYAR PROGRAMCISI

EĞİTİMİN AMACI:

Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyarak kullanabilme,

İşletim Sistemine hakim olabilme,

Editör programlarını kullanabilme,

Bellek Hizmet Programını tanıyıp kullanabilme

Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olabilme,

En az iki programlama dilini kullanabilme,

Analizi yapılmış problemler için program hazırlayabilme,

Probleme yönelik kütük yapılarını hazırlayabilme,

Yazılmış programları geliştirebilme.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa en az lise veya dengi mezunu olan kişiler katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Haftalık; en az 6 saat

Toplam; en az 400 saatten oluşmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Kamu ve Özel Sektör, Bilişim Teknolojileri Firmaları, Yazılım Firmaları

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bilgisayarı ve Yan Birimlerini tanıyıp kullanabilme,

İşletim Sistemine hakim olabilme,

Editör Programları kullanabilme,

Bellek Hizmet Programlarını tanıyıp kullanabilme,

Tablo – Grafik veya Veri Tabanı Yönetim Programlarından birini kullanabilme,

İdari ve Ticari Programlar hakkında bilgi sahibi olan eleman yetiştirebilme.

KİMLER KATILABİLİR?

Bu programa en az ilköğretim mezunu olan kişiler katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Haftalık; en az 6 saat,

Toplam; en az 160 saatten oluşmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı başarı ile tamamlayanlar, bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruşlarda çalışabilirler.

AİLE DANIŞMANLIĞI

EĞİTİMİN AMACI:

Aile yasası çerçevesinde aile içindeki bireylerin kişisel veya kişiler aralarındaki sorunları çözmelerinde bireylere yardımcı olmaktır.

KİMLER KATILABİLİR?

· Sosyal Hizmet

· Psikoloji

· Sosyoloji

· Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

· Tıp

· Hemşirelik

· Çocuk Gelişimi Bu alanlardan birinde en az lisans programlarından mezun olan herkes katılabilir.

· EĞİTİM SÜRESİ:mToplam süre; 720/464 saattir.

· ÇALIŞMA ALANLARI:

· Aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı,

· Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,

· Kendi iş yerlerinde vb. yerlerde çalışma imkanı vardır.

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program ile kursiyerlerin;

·       Eğiticinin ana rollerinden birisi olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarması,

·       Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,

·       Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,

·       Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,

·       İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,

·       Beden dilini doğru kullanmaları,

beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Toplam süre; 45 saattir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alan kursiyerler; kurumların eğitim kademesinde çalışabilirler.

GİRİŞİMCİLİK

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program kursiyerlerin;

·       Girişimci kişide bulunması gereken nitelikleri kavramalarını,

·       Girişimcilik kültürünü kazanmalarını,

·       Girişim risklerinden korunma yollarını kavramalarını,

·       İş kurmak için gereken fizibilite çalışması yapmalarını,

·       İşsizliği önlemek için projeler geliştirmelerini,

·       Girişimcilikle ilgili olarak pazarlama ve finansal kayıtlar tutma becerisi geliştirmelerini,

·       Finansal kurumlardan yararlanma yollarını kavramalarını,

·       İş kurmayla ilgili iş planı yapma becerisi kazanmalarını,

·       İş ve iş analizleriyle ilgili işlemleri yapma becerisini kazanmalarını,

·       Personeli işe alma, işe alıştırma, personel eğitimi, performans planlama ve değerlendirme yollarını kavramalarını,

amaçlamaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?

En az ortaöğretim mezunu olan herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:

Toplam süre; 96 saattir.

ÇALIŞMA ALANLARI:

Bu programı tamamlayıp, sertifikasını alanlar KOSGEB desteğiyle iş kurabileceklerdir.

TIBBİ MÜMESSİLLİK

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program ile kursiyerlerin;

1.     Tıbbi mümessillik hakkında genel bilgiye sahip olmaları,

2.     Dünyada ve Türkiye’de ilaç sanayinin gelişimini öğrenmeleri,

3.     İlaç ve ilaç terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları,

4.     İlaç sektöründeki çalışmalarda hekim – eczacı ilişkilerindeki etik kurallara uymaları,

5.     İlaç sektörü ve halk sağlığı için gerekli anatomi ve fizyoloji bilgilerini öğrenmelerini,

6.     İlaçla ilgili temel farmakoloji ve sağlık bilgilerini öğrenmeleri,

7.     Eczacılar ve hekimlerle doğru iletişim kurmaları için bilgi ve beceri kazanmaları,

8.     İlaçların etkilerini ve yan etkilerini öğrenmeleri,

9.     Fabrikalarda ilacın saklanmasını, hijyen kurallarını ve depolara veriliş biçimlerini kavramaları,

10.  Eczanelerde ilacın depolanması ve pazarlanması tekniklerini öğrenmeleri,

11.  İlaç endüstrisinin ihtiyacı olan bilgi ve beceri yönünden gelişmiş, bilinçli bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

En az ortaöğretim mezunları düzeyinde hazırlanmıştır.

·       Tıbbi Mümessillik mesleğini icra etmek isteyenler,

·       Biyoloji, fizik vb. Fen Fakültesi mezunları ve tıbbi mümessillik yapmak isteyenler,

·       Tıbbi Sekreterlik eğitimi almış ve Tıbbi Mümessillik mesleğini yapmak isteyenler.

EĞİTİMİN SÜRESİ:

Haftanın beş gününde beşer ders saati, 5x5 = 25

Toplam süre; 7 hafta x 25 ders saati = 175 ders saati

ÇALIŞMA ALANLARI:

Tıbbi Satış Mümessili unvanı alıp faaliyet konuları ilaç ve medikal olan işletmelerde çalışabilmektedirler. İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.

SİGORTACILIK

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile kursiyerlerin;
Sigorta sektörünü tanımaları,
Sigortacılığın temel kavramlarını tanıyarak sigortacılıktaki branşları ayırt etmeleri,
Sigortacılık branşlarının kapsamlarını ve temel kurallarını kavramaları,
Risk verilerini analiz etmeleri,
Risk ölçümlerini ve risk kontrol tekniklerini kullanmaları,
Hasar işlem süreçlerini tanımaları,
Sigorta hukuku ve genel sigortacılık mevzuatını tanımaları,
Sigorta pazarlaması ile ilgili teknikleri kullanmaları,
Sigorta muhasebesi usul ve esaslarını kullanmaları,
Mali analiz tekniklerini kullanmaları,
Müşteri ilişkilerinde kendini tanıtmayı ve etkili iletişim becerisini kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri,
Sigorta aracılarına ve sigorta eksperlerine ilişkin mevzuatı tanımaları,
Müşterilerine ve çevrelerine doğru bilgi vererek toplumu sigorta konusunda bilinçlendirmeye istekli olmaları,
beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
En az ortaöğretim düzeyindeki bireyler katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Haftalık süre; günde 5 saat x 2 gün = 10 saat
Toplam süre; 17 hafta x 10 saat = 170 saat

ÇALIŞMA ALANLARI:
Sigorta şirketleri, Ekspertiz şirketleri, Emlak firmaları

 

AB HİBE FONLARI PROJE DÖNGÜSÜ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile kursiyerlerin;
Proje, proje metni, proje fişi ve proje döngüsü kavramlarını tanımaları,
Projenin yapısına uygun sorun, paydaş, hedef ve strateji analiz yöntemlerini tanıyarak sorun, paydaş, hedef ve strateji analizi yapabilmeleri,
Proje bileşenlerinden proje çevirimi, proje yaklaşımı, projenin amaçlarını kuralına uygun olarak hazırlama becerisi kazanmaları,
Projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımlarını kavramaları,
Projenin göstergeleri ve doğrulama kaynaklarını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
Proje bütçesini gerekçeleri ile birlikte hazırlama becerisi kazanmaları,
Projenin maliyetleri ile kaynak, araç ve gereç planlamasını eksiksiz ve kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
Faaliyetler ve zaman planlamasını kuralına uygun olarak hazırlayabilmeleri,
Projenin risk analizi ve varsayımlarını oluşturma, yerleştirme ve değerlendirme becerisi kazanmaları,
Proje başvuru formları ve eklerini kuralına uygun olarak doğru bir şekilde oluşturabilme,
Projede sürdürülebilirlik, izleme ve değerlendirme vb. adımları kuralına uygun olarak gerçekleştirme becerisi kazanmaları,
AB – Türkiye ilişkileri, AB mali yardımları, hibe programlar ve Türkiye’de uygulanışı konularında belli başlı bilgiler edinmeleri,
beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu eğitime en az ilköğretim okulu (4306 sayılı Kanun’un uygulanmasından önce ilkokul mezunu olanlar dahil) mezunu yetişkinler ve Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı ve diğer Ulusal Hibe Programları ile Proje Teklifi hazırlama konusunda bilgilenmek ve hibelerden ne şekilde yararlanabileceğini öğrenmek ve eğitim sonrası proje yazabilecek kapasiteye gelmek; Proje ve Mali Destek Programları alanında kariyer yapmak isteyen sanayi kuruluşu, KOBİ, kamu kurumu, yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum kuruluşu çalışanları katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:
Haftalık; 4 gün x 6 saat = 24 saat
Toplam; 1 hafta = 24 saat

ÇALIŞMA ALANLARI:
Bu programı tamamlayıp sertifikasını alan kursiyerler; Kamu ve özel sektör kuruluşları, belediyeler ve STK’lar (Sivil Toplum Kuruluşu) adına proje hazırlama ve yönetme alanında danışmanlık hizmeti verebilirler.

HALKLA İLİŞKİLER

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program ile kursiyerlerin;
Kurumun iş ve işlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
Hedef kitle ile istenilen nitelikte iletişim kurma becerisi geliştirmeleri,
Hedef kitlenin ilgi, istek ve beklentilerini karşılamaya dönük davranışlar kazanmaları,
Kurumun hizmetleri, iş ve işlemleri hakkında ilgilileri doğru bilgilendirmeleri,
Kurumun rutin iş ve işlemlerini takip etme becerisi geliştirmeleri,
Alanda uygulama deneyimi kazanmaları,
Kendini geliştirme adına halkla ilişkilere yönelik eleştirel bakış açısı kazanmaları,
Hizmet verdiği kurumun güncelliği yakalama doğrultusunda yapacağı çalışmalara katkı sağlamaları,
beklenmektedir.

KİMLER KATILABİLİR?
En az ortaöğretim kurumlarından mezunlar katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:
Haftalık süre; 5 gün x 6 saat = 30 saat
Toplam; 4 hafta x 30 saat = 120 saattir.

ÇALIŞMA ALANLARI:
Kursu tamamlayıp, sertifikasını alanlar;
özel öğretim kurumlarında personel olarak çalışabilirler.

SERMAYE PİYASASI FİNANSAL KURUMLAR

EĞİTİMİN AMACI:

Bu program ile kursiyerlerin;
Finansal sistemi, para ve sermaye piyasasındaki temel kavramları tanımaları,
Para ve sermaye piyasası araçlarını ayırt etmeleri,
Tahvil ve hisse senedi piyasalarının işleyişlerini ve türev finansal piyasaları tanımaları,
Sermaye piyasası kurulunu tanımaları,
Dünyadaki ve Türkiye’deki menkul kıymet borsalarının işleyişini kavramaları,
Finansal kurumların, sermaye piyasasının gelişimine etkilerini kavramaları,
amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR?
En az ortaöğretim mezunu olan herkes katılabilir.

EĞİTİM SÜRESİ:
Toplam süre; 72 saattir.

 

ÇALIŞMA ALANLARI:
Bankalar,
Sigorta Şirketleri,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası,
Sermaye Piyasası Kurulu,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,
Aracı Kurumlar,
Araştırma Kuruluşları.

Şimdi eğitim satın almak ve sınırsız erişim için, hemen üye ol!

ÜYE OL
  • tralles.com ailesi ve çalışanlarına ve cok değerli hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En stresli zamanlarımızda yanımızda oldunuz ve emeğinizle destek oldunuz. Akademik başarımıza giden yolda lazım olan puanları aldık çok şükür. Tekrar tekrar teşekkürler tralles.com ailesi, selam ve sevgilerimle...
    Sevda Gönülçeler - Aile Danışmanlığı Kursu
  • Yoğun çalışma hayatım olduğu için örgün eğitim ile meb onaylı aile danışmanlığı sertifikası almak bana göre imkansızdı. Uzaktan olması bana en büyük avantaj istediğim yerde istediğim zamanda dersleri takip edebilmek büyük bir ayrıcalık oldu. Teşekkürler tralles.com.
    Necip Millet - Aile Danışmanlığı Kursu